NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

NCK uppmärksammar Orange Day

Orange Day den 25 november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Världen över lyser kända byggnader och platser upp i orange. En av byggnaderna som kommer att lysa orange är Pumphuset vid Islandsbron i Uppsala.

Nationellt centrum för kvinnofrid finns på plats vid Pumphuset tillsammans med Uppsala Vatten mellan klockan 14 och 18 för att berätta om kampanjen. Kom gärna förbi om du har möjlighet!
Läs nyhet om NCK:s medverkan under Orange Day

100 000 har gått webbkurs om våld

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge utsatta ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Hela nyheten om webbkursen om våld 

Nytt uppdrag starta pilot med stödtelefoner för män, icke-binära och transpersoner

NCK har fått i uppdrag av regeringen att starta pilotverksamhet som ska tillhandahålla nationella stödtelefoner som riktar sig till män samt icke-binära personer och transpersoner som har utsatts för våld i nära relation. 

– Vi vet att det finns ett behov av en stödtelefon för män. Behoven hos våldsutsatta är desamma, oavsett könsidentitet, säger Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.
Nyhet om regeringsuppdraget att starta pilotverksamhet för stödtelefoner

"NCK-dagarna gav yrkesverksamma en chans att ta del av ny forskning"

NCK-dagarna gav yrkesverksamma en möjlighet att ta del av ny forskning samt fördjupa sina kunskaper inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nu finns föreläsarnas presentationer, publikationer samt annat material som rör respektive forskare samlat på en webbsida. I en film möter du forskarna som medverkade samt NCK:s tf föreståndare Agneta Skoog Svanberg. 
Webbsida med material från NCK-dagarna samt en film om den digitala konferensen. 
Läs nyhet om NCK-dagarna

Ansökan öppen för vårens tvärprofessionella kurs

Nu är ansökan öppen för vårterminens omgång av universitetskursen ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”. Utbildningen riktar sig till dig som kan komma att möta våldsutsatta och förövare i ditt arbete eller som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 november. 

– Jag är helt övertygad om att jag kommer att ha nytta av kunskaperna från kursen, säger Clara Gustafsson som går kursen i höst.

Ansökan på kurssidan ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp”.
Intervju med kursdeltagare Clara Gustafsson.

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-25