Aktuellt vid NCK

Bok om NCK:s arbete för kvinnofrid

25 års arbete för kvinnofrid, från 1990-talet då mäns våld mot kvinnor började synliggöras allt mer och fram till i dag, summeras i boken ”Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid”.

Boken publicerades i samband med att professor Gun Heimer avtackades som föreståndare i december 2020. Den skildrar verksamhetens utveckling från starten av föregångaren Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset 1994.

Hela nyheten om boken som summerar NCK:s 25-åriga arbete för kvinnofrid 

Webbinarium för nationella stödlinjer

NCK samlade nyligen nationella stödlinjer till ett webbinarium. På programmet stod bland annat två föreläsningar med anknytning till sjukvårdsrådgivningen 1177. Sofia Skogevall från Mälardalens högskola presenterade en studie om frekventa ringare hos sjukvårdsrådgivningen 1177 och Carola Söderberg talade om en utbildningssatsning om våld i nära relationer som innefattar sjukvårdsrådgivningen 1177 och ambulanssjukvården Halland. 
– Oavsett stödtelefon så har vi mycket gemensamt i telefonrådgivningen som är värdefullt att diskutera tillsammans, sade Åsa Witkowski, tf chef på NCK. 
Hela nyheten om webbinariet för nationella stödlinjer

Nöjda användare av webbkurs om våld

Mycket bra eller bra. Användarna ger högt betyg åt den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor, Webbkurs om våld, som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det visar en ny användarundersökning som genomförts under första halvåret 2020. 

Överlag upplever respondenterna att kursens innehåll varit relevant för deras yrkesutövning. På frågan om de har fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor genom kursen svarar 96,5 procent ”ja” eller ”till viss del”. Läs nyheten om nöjda användare av webbkurs om våld

”Webbkursen gav mig mer kunskap”

Rose-Nice Ferreira är barnmorska på BB Karolinska i Huddinge. Hon är en av dem som gick webbkursen om våld precis när den passerade 50 000 användare.

– Webbkursen gav mig fördjupad kunskap som jag har nytta av i mitt arbete, säger hon.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan.
Läs intervjun med Rose-Nice Ferreira som gått webbkursen

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Hela nyheten om den nya upplagan av NCK:s lärobok

Senast uppdaterad: 2022-11-06