Pressträff om budgeten på NCK

Onsdag 18 september höll jämställdhetsminister Åsa Lindhagen pressträff på NCK för att presentera budgetpropositionen för 2020.

–  Som jämställdhetsminister känns det fint att vara just på Nationellt centrum för kvinnofrid som gör ett oerhört viktigt arbete.

I budgetpropsitionen finns en satsning på 155 miljoner i extramedel som ska gå till insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs hela nyheten

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om NCK:s nya högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi berättar även om NCK:s nya kurs för polisens nyrekryterade utredare i brott i nära relation. Dessutom tipsar vi om två nya reportage på webbstöd för vården. 

Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev