Modellkurs för universitetslärare klar

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld.

Våren 2018 fick NCK uppdraget att utveckla modellkursen och under hösten genomfördes en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet. 
Läs hela nyheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Bild på ett av NCK:s nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om webbstödet för kommuner som nu har uppdaterats. Där finns bland annat de nya filmerna om att ställa frågan om våld inom socialtjänsten. Vi skriver också om den modellkurs för universitetslärare som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor som NCK håller på att utveckla. Dessutom berättar vi om det stora intresset inom tandvården för att arbeta mot våld i nära relationer.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev