Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Läs hela nyheten

NCK:s verksamhetsberättelse för 2018

Nationellt centrum för kvinnofrid har under 2018 haft stort fokus på utbildning. Webbkurs om våld har nått totalt nära 34 000 användare, ett nytt webbstöd för vården har lanserats och webbstödet för kommuner har utvecklats.

En annan viktig källa till ökad kunskp är NCK:s kunskapsbank. Under året öppnades publikationerna i databasen totalt 200 000 gånger, en ökning med 33 procent jämfört med 2017. 
Läs hela verksamhetsberättelsen och se film om verksamheten

Senaste nyhetsbrevet från NCK

Bild på ett av NCK:s nyhetsbrev

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi om NCK:s modellkurs för universitetslärare som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor. Vi skriver också om läroboken "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" som just nu revideras. Dessutom berättar vi om sex nya dramatiserade kortfilmer för socialtjänsten som på ett konkret sätt visar hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet.
Läs brevet i sin helhet
Prenumerera och se tidigare brev