NCK:s verksamhetsberättelse för 2019

NCK:s verksamhetsberättelse för 2019.

42 405 samtal till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, 2 100 läroböcker sålda på bara några månader, 1 002 beställningar på informationsmaterial om Kvinnofridslinjen samt nya kurser och många studenter och yrkesverksamma utbildade om våld i nära relationer. 

2019 års arbete vid NCK har som tidigare år präglats av högt arbetstempo i en verksamhet som ständigt är i rörelse framåt för att vara till nytta för utsatta kvinnor och barn.

Läs verksamhetsberättelsen för att lära dig mer om NCK:s verksamhet under 2019!

Nyheten om NCK:s verksamhetsberättelse med sammanfattning i film

”Webbkursen gav mig mer kunskap”

Rose-Nice Ferreira är barnmorska på BB Karolinska i Huddinge. Hon är en av dem som gick webbkursen om våld precis när den passerade 50 000 användare.

– Webbkursen gav mig fördjupad kunskap som jag har nytta av i mitt arbete, säger hon.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan.
Läs intervjun med Rose-Nice Ferreira som gått webbkursen

Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

NCK:s lärobok "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” finns nu ute i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Hela nyheten om den nya upplagan av NCK:s lärobok

Senaste nyhetsbrevet från NCK

I det senaste nyhetsbrevet kan du läsa om NCK:s webbinarium för att fira kunskapsbankens tioårsjubileum. Vi har intervjuat NCK:s nya examinator Birgitta Essén, som forskar om migration och kvinnohälsa. Dessutom finns två nya lärande exempel: ett från Mölndal där fältsekreterare utbildar medarbetare på skolor och fritidsgårdar om våld i nära relationer bland unga, och ett om 1177 där medarbetare utbildas om våld.

NCK:s senaste nyhetsbrev
NCK:s webbsida där du kan prenumerera på nyhetsbrev samt se tidigare nyhetsbrev