Beställ från NCK

Du kan beställa rapporter, andra publikationer och utbildningsfilmer från Nationellt centrum för kvinnofrid. Från Kvinnofridslinjen kan du beställa informationskort, affischer och annat material. 

NCK har publicerat kunskaps- och forskningsöversikter, rapporter från regeringsuppdrag, handböcker och andra typer av publikationer. Dessa finns att ladda ned eller beställa. 

Utbildningsfilmer för yrkesverksamma, bland annat om att ställa frågor om våld, finns att spela upp här på webbplatsen eller beställa. Vissa av utbildningsfilmerna är endast avsedda för specifika målgrupper. 

Materialet är, med några undantag, kostnadsfritt. 

Välkommen att skicka ett mejl till info@nck.uu.se om du har frågor.  

Material från Nationellt centrum för kvinnofrid får inte användas i kommersiellt syfte.


Senast uppdaterad: 2023-01-24