NCK:s utbildningsfilmer

Här finns information om och länkar till NCK:s utbildningsfilmer. Filmerna kan du i de flesta fall spela upp direkt på NCK:s webbplats, eller beställa kostnadsfritt på usb-sticka i begränsat antal. 

För flera av filmerna finns tillhörande utbildningsmaterial med diskussionsfrågor. Utbildningsmaterialet går att ladda ned som pdf-filer och kan i vissa fall beställas i tryckt format. 

Filmerna och utbildningsmaterialet får inte användas i kommersiellt syfte. 


Att ställa frågor om våld i vården

Kollage med stillbilder från utbildningsfilmer. För att ge hälso- och sjukvården och tandvården ett konkret stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tagit fram tolv korta utbildningsfilmer. Till filmerna finns ett förberett utbildningsmaterial med diskussionsfrågor. 

Till filmerna för vården


Att ställa frågor om våld i socialtjänsten

Kollage med stillbilder från utbildningsfilmer för kommuner. För att ge socialtjänsten och andra yrkesverksamma i kommunerna stöd i arbetet med att ställa frågor om våldsutsatthet har NCK tillsammans med länsstyrelserna tagit fram sex utbildningsfilmer. Samtliga filmer är även syntolkade. Till varje film finns ett utbildningsmaterial med förberedda diskussionsfrågor att ladda ned i pdf-format. 

Till socialtjänst-filmerna


Utbildningspaketet "Blott du mig älskar" 

Stillbild från Blott du mig älskar Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" har tagits fram med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett pedagogiskt material i form av en manual. Tillsammans med rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2) utgör dessa ett utbildningspaket.

Utbildningspaketet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta, till exempel inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

Till "Blott du mig älskar"


Instruktionsfilm: Spårsäkring vid sexuella övergrepp

Instruktionsfilmen är framtagen av NCK särskilt för personal inom hälso- och sjukvården som möter patienter utsatta för sexuella övergrepp. Den visar en fullständig spårsäkring och undersökning av en kvinnlig och en manlig patient. Filmen är 11 minuter lång. På varje usb-sticka finns en svensk och en engelsk version.  

Beställ filmen kostnadsfritt på usb-sticka genom att skicka ett mejl med dina fullständiga adressuppgifter till info@nck.uu.se. Beskriv i mejlet hur du har tänkt använda filmen. 

Webbstöd för vården: Omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp

Senast uppdaterad: 2022-04-07