Utbildningspaketet Blott du mig älskar

Du kan kostnadsfritt beställa filmen "Blott du mig älskar" och det tillhörande pedagogiska materialet från NCK. Filmen och materialet utgör tillsammans ett utbildningspaket om våld i nära hbtq-relationer. 

Filmen "Blott du mig älskar" handlar om Lo och Katja och deras kärleksförhållande där ömhet och värme existerar sida vid sida med rädsla, hot och kontroll. I filmen skildras maktlöshet och ordlöshet i ett samhälle där okunskap och fördomar kan få ödesdigra konsekvenser för den som behöver hjälp.

Blott du mig älskar är 28 minuter lång.

Filmen och det pedagogiska materialet har tagits fram för att öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer.

Trailer för filmen "Blott du mig älskar" (01:33 minuter, textad, ej syntolkad)

Pedagogiskt material

Till filmen hör ett pedagogiskt material som ger en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse. Tillsammans skapar filmen och materialet ett verktyg för att höja medvetenheten om den komplexa problematik som omgärdar våld i nära hbtq-relationer.

Utbildningsmaterialet utgår från scener i filmen och är utformat kring fem teman:

  • Makt, kön och våld
  • Heteronormativitet
  • Minoritetsstress och särskild sårbarhet
  • Isolering, ordlöshet och internalisering
  • Samhällets ansvar och bemötande

Till varje tema finns diskussions- och fördjupningsfrågor. Materialet bygger på forskning om våld i nära relationer och om hbtq-personers utsatthet för våld.

Utbildningspaketet är gjort för att användas i utbildningar för yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

Filmen och det tillhörande pedagogiska materialet har tagits fram av NCK i samarbete med produktionsbolaget Amphi och kommunikationsbyrån Matador.

Tillgänglighet

Filmen går att specialbeställa på usb i en version textad på svenska. Filmen går också att beställa textad på engelska, på DVD-skiva. 

I dagsläget är filmen inte syntolkad. 

Beställ utbildningspaketet

USB-sticka med filmen Blott du mig älskarDu kan beställa filmen och det pedagogiska materialet på en usb-sticka genom att e-posta till info@nck.uu.se. En förutsättning är att den ska användas vid ett visst utbildningstillfälle och i ett icke kommersiellt sammanhang. Beskriv i ditt mejl hur du tänker använda filmen och ange din postadress. 

Om du vill beställa en version textad på svenska eller engelska, meddela detta i ditt mejl. Versionen med engelsk text finns bara på DVD-skiva. 

Allt material är kostnadsfritt att beställa. Här kan du ladda ned NCK-rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2009), fulltext i kunskapsbankens databas

Senast uppdaterad: 2021-03-18