Nationell befolkningsundersökning om våld och hälsa

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) presenterade 2014 rapporten "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa".

Gun Heimer, NCK, Steven Lucas, Uppsala universitet och Tommy Andersson, Umeå universitet ansvarade för studien Våld och hälsa.
Professor Gun Heimer, med dr Steven
Lucas och docent Tommy Andersson. 

I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa, både på kort och lång sikt.

Hela rapporten "Våld och hälsa" (pdf)

Kunskapsbankens ämnesguide om befolkningsundersökningen Våld och hälsa

Debattartikel 26 februari 2014 på DN Debatt: "Sämre hälsa senare i livet för dem som utsatts för våld"

NCK:s pressmeddelande: "Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet"

I forskargruppen som ansvarade för studien ingick professor Gun Heimer, NCK, med dr Steven Lucas, Uppsala universitet och docent Tommy Andersson, Umeå universitet.   

Se en kort film om resultaten från Våld och hälsa (01:24 minuter). Filmen består av text som också läses upp. 

Se filmerna från seminariet

I början av maj 2014 arrangerade NCK ett seminarium om den nationella befolkningsundersökningen om kvinnors och mäns våldsutsatthet. Hela seminariet filmades och går att se här på NCK:s webbplats.

Seminariet var en och en halv timme långt och är uppdelat på tre filmklipp. I det första filmklippet hälsar dåvarande enhetschef Anna Berglund välkommen och lämnar över till NCK:s dåvarande föreståndare, professor Gun Heimer, som bland annat berättar om bakgrunden till studien. I det andra filmklippet berättar Tommy Andersson, docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, om metod och resultat. I det tredje filmklippet talar Steven Lucas, med. dr, överläkare vid Uppsala universitet om kopplingen mellan våldsutsatthet och hälsa. Därefter följer en öppen frågestund.

Filmerna saknar i dagsläget undertexter. 

  • Våld och hälsa, seminarium del 1

  • Våld och hälsa, seminarium del 2

  • Våld och hälsa, seminarium del 3

Relaterat

Omslaget till rapporten Våld och hälsa.

Rapporten "Våld och hälsa" finns även översatt till engelska:
Engelsk översättning av "Våld och hälsa" (pdf)

Frågeformulären som skickades ut till 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldrarna 18–74 år:
Våld och hälsa frågeformulär kvinnor (pdf)
Våld och hälsa frågeformulär män (pdf)

Beställ rapporten "Våld och hälsa" på svenska och engelska i tryckt format

I anslutning till rapporten skrevs också en mer utförlig forskningsöversikt om studier om våldsutsatthet internationellt och i Sverige: Forskningsöversikt: "Studier av våldsutsatthet internationellt och i Sverige – en översikt" NCK 2013 (pdf) 

Senast uppdaterad: 2022-12-08