Utbildargrupp framgångskoncept i Värmland

2018-03-07

En särskild utbildargrupp har varit ett framgångskoncept i arbetet mot våld i nära relationer vid Landstinget i Värmland. Det handlar om sex personer som alla gått NCK:s utbildarkurs och nu hjälps åt att lära sina kollegor mer.

Fyra kvinnor i utbildargruppen vid Landstinget i Värmland.
Hanna Einarsdottir, barn- och ungdomspsykiatrin, Carin Jonsson, utvecklingsledare, Christina Gillå, verksamhetsutvecklare vid barnhälsovården och Monika Högsnes, vuxenhabiliteringen ingår i utbildargruppen i Värmland. Två av deltagarna saknas på bilden, Lovisa Byhlin, kvinnokliniken och Tora Granberg, barnakutmottagningen.

När Carin Jonsson fick frågan om att börja jobba som utvecklingsledare i Landstinget i Värmland med ansvaret för arbetet med våld i nära relationer, tvekade hon innan hon tackade ja.

– Jag funderade mycket över hur vi skulle jobba och kände att jag inte kunde göra det här helt själv utan att vi måste arbeta på bredden.

I samma veva såg hon annonsen om NCK:s kurs för dem som vill lära sig utbilda om mäns våld mot kvinnor och bestämde sig för att hitta fler inom landstinget som kunde gå samtidigt.

– Kursen var väldigt bra eftersom den gav oss grunderna och den teoretiska basen bland annat när det gällde maskulinitet. Sedan var gruppdiskussionerna jättebra, säger Carin Jonsson och Christina Gillå i munnen på varandra.

Mycket pedagogisk hjälp

Monika Högsnes, som också gått utbildarkursen, uppskattade framför allt de redskap hon tyckte att hon fick för att kunna förmedla kunskap till andra.

– Vi fick mycket hjälp i hur man rent pedagogiskt ska lägga upp en utbildning och varva olika tekniker, film och övningar bland annat.

Vid Landstinget i Värmland har de som gått NCK:s utbildarkurs därefter valt att hålla ihop och ta sig an utmaningen gemensamt.  

– Det blev en hel utbildargrupp med personer från olika professioner och olika verksamheter och det ser jag som en styrka. Vi är nu sex personer som delar på uppdraget att informera och utbilda personal inom landstinget och ge en grundläggande kunskap om våld i nära relationer, berättar Carin Jonsson.

Att kunna ge varandra tips och vrida och vända på olika dilemman är en fördel med gruppen. En annan är möjligheten att dela på uppdragen.

– Det är alltid bra att vara flera, nu till exempel har jag fått en förfrågan från ST-läkarna vid psykiatrin men den dagen kan inte jag utan då får någon annan ta det. Sedan är det roligt att vara en grupp också. Vi skrattar mycket och det tror jag är viktigt när det är ett så tungt ämne.

Träff för alla som gått kursen

I vår har NCK bjudit in alla som gått utbildarkursen sedan starten, sammanlagt runt 100 personer, till en träff. Trettio stycken har tackat ja till att delta. Ulla Albért, tf utbildningschef på NCK, förklarar varför hon tycker det är viktigt att ha tillgång till någon form av nätverk som utbildare.

– Att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan vara utmanande och ibland svårt, samtidigt som det är ett tacksamt område då många vill ha kunskap. Att som ensam utbildare på sin arbetsplats eller liknande ingå i ett nätverk med andra utbildare i landet ger en större trygghet och möjlighet till kompetensutveckling.
Läs mer om NCK:s utbildarkurs

Fotnot: Carin Jonsson, utvecklingsledare vid Landstinget i Värmland, berättade om erfarenheterna av utbildargruppen som ett regionalt lärande exempel när webbstöd för vården lanserades i Karlstad. Lanseringen av webbstödet fortsätter 23 april i Stockholm.
Se inbjudan till lanseringseminarierna
Gå direkt till webbstöd för vården
 

Nyheter 2019