Myndigheter samverkar om konferensen

2018-04-23

Snart är det dags. I slutet av maj samlas 600 deltagare på Folkets hus i Stockholm för att delta i fyra gemensamma programpunkter och 28 parallella seminarier. Intresset för kvinnofridskonferensen 2018, den tredje i ordningen, är rekordstort.

Bild på Annika Engström och Malin Eriksson i NCK:s utbildningssal som håller i kvinnofridskonferensen.
Annika Engström och Malin Eriksson på NCK håller i allt det praktiska runt kvinnofridskonferensen 2018 som anordnas i samverkan med samtliga myndigheter i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Konferensen 29–30 maj är fulltecknad sedan länge. Men Annika Engström och Malin Eriksson på NCK som håller i trådarna får fortfarande förfrågningar från personer som vill delta.

– Det har varit en väldigt stor efterfrågan på platser trots att vi har haft begränsningar på hur många de olika verksamheterna får anmäla till konferensen. Anledningen till att vi varit så hårda när vi gjort vårt urval är att vi vill få en bra spridning, både geografiskt och yrkesmässigt, berättar Annika Engström.

Det officiella namnet är ”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder” och bakom arrangemanget står 20 myndigheter, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. Samtliga ingår i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid där NCK är sammankallande.

Tio år sedan första konferensen

I beskrivningen av Nationell myndighetssamverkans verksamhet står det att en stor nationell konferens om våld ska anordnas vart femte år. Den första kvinnofridskonferensen hölls för tio år sedan, 2008. Andra gången var 2013 och även då var det NCK som höll i det praktiska.

– I utvärderingen från förra konferensen lyfte många deltagare att den inneburit att de inte längre kände sig så ensamma i arbetet mot våld. Det blir som en symbolhandling att det är så många som jobbar med detta. Sedan dess har intresset för frågorna bara ökat för varje år som gått, säger Annika Engström.

Deltagarna kommer från Norrbotten i norr till Skåne i söder och även en hel del mindre kommuner har valt att skicka representanter. Det handlar om kvinnofridssamordnare, personal från socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och kriminalvård, men också idéburen sektor, forskare, strateger och representanter från myndigheter och departement.

Panelsamtal sammanfattar utvecklingen

Även svenska politiker finns på plats. Jämställdhetsminister Lena Hallengren invigningstalar, Anna Maria Corazza Bildt berättar om situationen inom EU och Margareta Winberg är med och ger sin syn på utvecklingen i Sverige inom området.

– Det är en av de saker som känns särskilt rolig, att det första panelsamtalet kommer att sammanfatta vad som hänt sedan kvinnofridspropositionen antogs för 20 år sedan, säger Annika Engström.

Innehållet har utarbetats gemensamt och samtliga myndigheter har fått komma med förslag till programpunkter. En röd tråd genom programmet är den nya nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som började gälla 2017. Malin Eriksson menar att ett viktigt syfte med konferensen är att inspirera, ge ökad kunskap och visa på vikten av samverkan. 

"Fördjupande seminarier"

– Seminarierna ska vara fördjupande och kunna lyfta olika perspektiv på en och samma fråga. Vi vill visa upp det jobb som görs av myndigheterna inom området och den bredd det har. Det sker mycket inom alla olika samhällssektorer och om de nationella myndigheterna samverkar så sänder det signaler även till den lokala och regionala nivån om vikten av att arbeta gemensamt.

Responsen på upplägget med en blandning av praktiker och teoretiker bland föreläsarna har hittills varit god.

– Folk har blivit jätteglada när vi har berättat att de får en plats och många tycker att bredden på programmet är bra. Det är allt från offentliga kvinnors utsatthet till att man kan få höra Domstolsverket berätta om sitt arbete med att döma i kvinnofridsmålen, avslutar Malin Eriksson.

konferensen i siffror

Dagar: 2
Totalt antal deltagare: 600
Antal föreläsare: 90
Gemensamma föreläsningar i stora kongressalen: 4
Seminarier: 28 parallella (4 seminarieblock med sammanlagt sju seminarier i varje)
Arrangerande myndigheter: 22 stycken (inklusive Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting).

Se programmet och läs mer om konferensen
Läs mer om Nationell myndighetssamverkan

Fotnot: De gemensamma föreläsningarna i stora kongressalen kommer att streamas av SKL Play båda dagarna samt läggas ut i efterhand. Det innebär att även den som inte fått en plats på konferensen har en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

Nyheter 2019