Lansering i Stockholm av webbstöd för vården

2018-05-04

Konkret kunskap om våld mot kvinnor för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården finns nu samlad i Webbstöd för vården. 

Webbstödet har lanserats på flera platser i landet. Ett seminarium har hållits på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm där Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, invigningstalade.

Webbstöd för vården är resultatet av ett regeringsuppdrag att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården och har utarbetats i samverkan med Socialstyrelsen.

Gå direkt till Webbstöd för vården

Se film från lanseringen

Nyheter 2019