Dansar för kvinnofrid

2018-05-22

Elever på estetiska programmet i Luleå har skapat en dansföreställning om mäns våld mot kvinnor. Den bygger på forskning från NCK. Under föreställningen ”Flytta skammen dit den hör hemma” hänvisade eleverna till Kvinnofridslinjen.

Bild på dansare under föreställningen i Luleå.
Foto: Tina Narvaez Martin

Varje år ger eleverna på estetiska programmet på gymnasiet i Luleå en dansföreställning och vid planeringen av den kom ämnet upp. En elev föreslog att den ska handla om mäns våld mot kvinnor.

Bild på danslärare Tina Narvaez Martin– Alla höll med direkt. Huvudbudskapet är att vi måste flytta skulden dit där den hör hemma, hos förövaren. Den som är utsatt för våld eller har varit med om ett sexuellt övergrepp känner ofta både skuld och skam. Vi vill säga att den bara ska bäras av förövaren, säger Tina Narvaez Martin som är danslärare på estetiska programmet i Luleå.

Dansen bygger dels på berättelser från utsatta kvinnor, dels på material från NCK.

– Vi pratade mycket om forskningen och den statistik som visar hur verkligheten ser ut. Det har varit tufft för tjejerna att inse hur vanligt våldet är och att gestalta det på scen. Men vi har också fått en otrolig respons, säger hon.

Bild från dansföreställningen i Luleå.


Under diskussionerna om föreställningen pratade gruppen också om att det rent statistiskt kunde komma att sitta kvinnor i publiken som utsätts för våld. Tina Narvaez Martin tog då kontakt med NCK för att beställa informationsmaterial om Kvinnofridslinjen att dela ut.

– Vi insåg att vi inte kunde ta hand om reaktionerna och eventuella behov av samtal, därför har vi satt upp affischer och delat ut informationskort om Kvinnofridslinjen.

I höst blir det fler föreställningar i Luleå.

– Vi ska visa den för alla gymnasieklasser och alla elever i årskurs nio under hösten. Det här kommer att bli en del av skolornas värdegrundsarbete.

Nyheter 2019