Utbildningsfilmer för medarbetare i socialtjänsten

2018-10-01

Nu producerar NCK tillsammans med länsstyrelserna tre nya filmer som på ett konkret sätt visar hur frågor om våld kan ställas. Filmerna riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten, sedan tidigare finns liknande utbildningsmaterial för vården.

Bild på produktionen av film för socialtjänsten. Marwaa Ibrahim går ut i korridoren för att vänta på klartecken från filmteamet. Kameran trycks igång. Ljudet kontrolleras.

– Tystnad, tagning. Varsågod. När du är redo, säger Jacob Jørgensen, produktionsledare från Houdini.

Marwaa Ibrahim är biträdande enhetschef för relationsvåldsteamet på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. I dag är hon med i en utbildningsfilm som på ett konkret och praktiskt sätt visar hur medarbetare inom socialtjänsten kan ställa frågor om våld till klienter. Filmen berättar om ett ungt par med ett litet barn som har vänt sig till socialtjänsten för att få ekonomiskt bistånd. Klienterna är skådespelare.

Frågor om våld bör ställas enskiltBild på Marwaa Ibrahim som är med i filmen.

Under det filmade och fiktiva samtalet ber Marwaa Ibrahim mannen i familjen att gå ut. Att frågor om våld bör ställas enskilt lyfts fram i materialet.

– Det är jätteviktigt att vi i socialtjänsten ställer frågor om våld men det har saknats utbildningsmaterial som på ett pedagogiskt sätt visar hur enkelt det är att ställa frågor i det vanliga arbetet, säger Marwaa Ibrahim. 

I Marwaa Ibrahims relationsvåldsteam ställer medarbetarna frågor om våld. Men det behöver göras i alla enheter, enligt henne.

– Vi vet att det finns många kvinnor som är utsatta men som ännu inte har formulerat det för sig själva. Kvinnorna har inte kunskapen. Därför behöver alla enheter hjälpas åt med att upptäcka de kvinnor som är utsatta. Om frågorna ställs i olika sammanhang kan vi både förebygga våld och nå kvinnor tidigt innan våldet har eskalerat, säger Marwaa Ibrahim. 

Produceras på uppdrag av regeringen 

De tre filmerna produceras som en del i ett större nationellt kompetensstöd som NCK utvecklar i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna inom ramen för ett regeringsuppdrag. Sedan tidigare finns tolv utbildningsfilmer för medarbetare i vården.

Bild från filminspelningen.

Annika Engström på NCK är projektledare.

– Filmerna är tänkta att användas i utbildningssammanhang. Det har saknats filmer för socialtjänsten i hur man enkelt kan ställa frågor om våld, så de fyller ett behov, säger hon.

Filmerna lanseras i samband med Socionomdagarna som hålls 21-22 november på Stockholmsmässan. De kommer att finnas tillgängliga på NCK:s webbplats – webbstöd för kommuner.

Nyheter 2019