NCK representerade Sverige vid globalt möte om våld

2018-10-18

I september hölls en världsomspännande konferens om mäns våld mot kvinnor i Mexico City. Tanken var att skapa ett globalt forum där forskare, jurister, läkare och opinionsbildare kunde utbyta erfarenheter och diskutera nya lösningar för att bekämpa våldet. NCK:s chef professor Gun Heimer var inbjuden av Raoul Wallenberginstitutet för att representera Sverige.

Bild på Gun Heimer och Morten Kjaerum
Gun Heimer, NCK, samtalar med Morten
Kjærum, Raoul Wallenberginstitutet.

”Global Transformation towards Gender Equality and Agenda 2030" arrangerades av nätverket Network of Scholars on Gender, Sexuality and the Law (ALAS) i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet, Center for Human Rights and Humanitarian Law vid American University Washington College of Law samt Centre for Human Rights vid University of Pretoria i Sydafrika.

Fokus för konferensen låg på rättssystemets utmaningar när det gäller våld mot kvinnor. Syftet var att inventera lösningar och innovativa idéer som kan driva arbetet mot våld mot kvinnor framåt samt bidra till implementeringen av jämställdhetsmålet i FN:s Agenda 2030.

– Det är tydligt att forskarvärlden är enig om att problematiken är identifierad; mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. Nu måste all den kunskap som finns implementeras. Våldet måste ta slut, säger Gun Heimer.

Hon noterade ett stort intresse för NCK:s kompetens och roll som nationellt expertcentrum som kombinerar forskning och utbildning med konkret stöd för våldsutsatta kvinnor.

– Att få dela erfarenheter med kollegor från hela världen är både viktigt och värdefullt, säger Gun Heimer.  

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i september 2015. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och ett av delmålen är att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor.

Nyheter 2019