Novell anpassad efter ny sexualbrottslagstiftning

2018-11-06

Nu är NCK:s serienovell ”Första helgen i juni” reviderad efter den ändrade sexualbrottslagstiftningen. Novellen som vänder sig till unga ges ut i en ny upplaga.  

Bild på serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommar

I serienovellen ”Första helgen i juni” utsätts Sara för en våldtäkt. Hon övertalas att sova över hos en kille och på natten vaknar hon av att han håller fast henne. ”Vi hade sex. Eller han hade sex.” 

Bild på text ur serienovellen Första helgen i juniNovellen tar upp hur svårt det kan vara att veta var gränserna går och att förövaren ofta är någon man känner. Den understryker att sex ska vara frivilligt, just den princip som den nya sexualbrottslagstiftningen utgår från.

Serienovellen är den första delen av två. Fortsättningen ”Världens sämsta sommar” berättar om vad som händer efter övergreppet och om omgivningens reaktioner. Sara går också till sjukvården för att få hjälp. Materialet syftar till att öka ungas kunskap om sexuella relationer och sexuella övergrepp. Novellerna är framtagna av författaren och illustratören Matilda Ruta i samarbete med NCK, de publicerades 2009 och 2011. De har även översatts till engelska och estniska.

Den nya sexualbrottslagen började gälla den första juli i år.

Läs novellerna här

Beställ novellerna kostnadsfritt

Läs mer om nya lagstiftningen

Nyheter 2019