Nytt magasin om våld ute

2019-12-10

Nu finns ett nytt nummer av magasinet ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig den här gången till dig som arbetar inom vården.

Det tredje numret i serien har vården som tema. Magasinet skickas ut till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.

bild på Karin Sandell– Vår förhoppning är att reportagen ska fungera som inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt, säger Karin Sandell, informationschef på Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Innehållet bygger på material från NCK:s webbstöd för vården, som utvecklats i samråd med Socialstyrelsen. Reportagen handlar bland annat om Folktandvården i Uppsala, som var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer, om hur BUP i Östersund genomfört ett kunskapslyft med hjälp av webbkursen om våld och hur mödravården är en föregångare i att fråga om våld.

– Vi vill lyfta fram det viktiga det viktiga arbete som utförs i regioner i hela landet. Med kunskap och rutiner ökar våra möjligheter att upptäcka våldet.

Fakta

Du kan läsa magasinet här. Sedan tidigare finns två nummer av magasinet som handlar kommunernas arbeta. De kan du läsa här.

Samtliga magasin går även att beställa kostnadsfritt genom att maila info@nck.uu.se

bild på magasinet om våld

Nyheter 2019