Webbstöd för vården lanseras vid regionala seminarier

2018-02-19

Webbstöd för vården lanseras nu vid regionala seminarier runt om i landet. Det handlar om ett nytt verktyg för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Webbstödet innehåller faktatexter, fördjupningsfilmer, expertintervjuer och reportage i form av lärande exempel.

Bild från ett av referensgruppens möten.
Referensgruppen för webbstöd för vården med representanter från bland annat regioner och landsting runt om i landet diskuterar vid det senaste mötet på NCK.

Hur ställer jag frågor om våld till en patient och hur förbereder jag mig inför en spårsäkring? Vad ska jag tänka på i mötet med en ung tjej som varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? Vilka tecken finns det på att en patient som söker tandvård har utsatts för våld? Hur dokumenterar jag skador och hur fungerar det skyddade sökordet för våld i nära relationer i patientjournalen?

De frågorna och många fler är det tänkt att webbstöd för vården ska kunna ge svar på. Webbstödet riktar sig till personal både inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det innehåller allt från kortfattade faktatexter om olika aspekter av omhändertagandet av våldsutsatta, till reportage från verksamheter runt om i landet i form av lärande exempel. Ett flertal experter med klinisk erfarenhet delar med sig av sin kunskap inom området. Dessutom finns tips om fördjupning i form av rapporter och annat utbildningsmaterial.

Utgångspunkten har varit Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:14) om våld i nära relationer och materialet har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen.

Lanseringsseminarier planeras

Webbstödet har nu lagts ut på kunskapsbanken på NCK:s webbplats där det redan finns ett motsvarande webbstöd för kommuner och en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbkursen har fått en egen sida på webbstöd för vården och har kompletterats med ytterligare några filmade inslag som riktar sig specifikt till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Med start i februari månad planeras för sammanlagt fem olika regionala seminarier i Umeå, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö för att lansera webbstöd för vården. Både Socialstyrelsen och NCK samt representanter från regionen kommer att medverka. Först ut är Umeå 20 februari, därefter sker lansering i Göteborg 27 februari, Karlstad 6 mars, Stockholm 23 april och Malmö 13 november.

Här hittar du länk till lokalt program och anmälan till seminariet i Malmö.

Seminariet i Umeå kommer även att streamas. Här ser du filmen.

Bild på några kvinnor som diskuterar livligt.
Frida Darj, Länsstyrelsen Skåne, Kristina Olofsson, Socialstyrelsen, Ing-Marie Andrée, Landstinget Sörmland och Åsa Witkowski, NCK, vid ett av referensgruppens möten.

FAKTA

Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid har haft regeringens uppdrag att utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Enligt uppdraget ska webbstödet lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor.

Gå direkt till webbstöd för vården

Nyhetsarkiv 2018