Sexuella övergrepp tema för seminarium i Almedalen

2018-06-04

NCK kommer att hålla två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Det första seminariet handlar om sexuella övergrepp. Det andra om vikten av att frågor om våldsutsatthet ställs inom hälso- och sjukvården.

Tisdag 3 juli hålls det första seminariet med rubriken: "Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?" Det handlar om hur samhällets stöd fungerar – från det första läkarbesöket eller samtalet med polisen till rättssalen. ”Tyvärr brister det ofta idag. Varför? Och hur kan vi förändra det?” står det i Almedalsprogrammet.

Seminariet inleds av Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. I seminariet deltar sedan en panel bestående av professor Gun Heimer, överläkare och chef för NCK, Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet, Olga Persson, generalsekreterare för Unizon och Sara Bäckström, förbundsjurist vid RFSU.

Kan frågor rädda liv?

Torsdag 5 juli är det så dags för NCK:s andra seminarium. Det har rubriken: "Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld."

Seminariet, där representanter för NCK och Socialstyrelsen deltar, belyser vikten av att personal inom hälso- och sjukvård och tandvård ställer frågor om våldsutsatthet till kvinnliga patienter.

Porträtt Karin Sandell
Karin Sandell

Dessutom presenteras det nya webbstöd för vården som NCK tagit fram i samverkan med Socialstyrelsen. En viktig målsättning med webbstödet är att ge personalen en möjlighet att lära sig mer om våld i nära relationer. Ökad kunskap kan i förlängningen även leda till att fler rutinmässiga frågor ställs till patienterna för att utröna om de har varit utsatta för våld.

– Det här är två mycket aktuella ämnen. Almedalen ger oss en möjlighet att samla viktiga aktörer och diskutera de här frågorna samt hur vi ska gå vidare för att arbetet ska fungera i praktiken. Det gäller både hur samhället tar hand om patienter som utsatts för sexuella övergrepp och hur vi får vården att ställa fler frågor om våld, säger NCK:s informationschef Karin Sandell.

FAKTA
Tisdag 3 juli kl 15:30–16:30
"Varför sviker samhället dem som utsätts för sexuella övergrepp?"
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, bv
Se Almedalsprogrammet

Torsdag 5 juli kl 9:30–10:30
Kan frågor om våld rädda liv? Om vårdens nyckelroll i arbetet mot våld.
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, bv
Se Almedalsprogrammet

Nyhetsarkiv 2018