Stödtelefonen extra viktig på sommaren

2018-06-19

Stödtelefonen Kvinnofridslinjen har som vanligt öppet dygnet runt i sommar. Antalet samtal från i första hand kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp har den senaste tiden varit stort. Sommartid fyller telefonen dessutom en viktig funktion som stöd för dem som möter våldsutsatta i sitt arbete.

Redan i slutet av 2017, i samband med att #metoo började spridas på sociala medier, ökade antalet samtal till stödtelefonen med ungefär tio procent. Istället för mellan 80 och 90 samtal har det sedan dess handlat om över 90 besvarade samtal per dygn.

Porträtt på Åsa Witkowski– Det är svårt att säga varför samtalen ökat, om det beror på att många utsätts för våld eller en ökad medvetenhet om problematiken i stort. Men helt klart är att ökningen ser ut att hålla i sig, säger Åsa Witkowski, ansvarig för patientverksamheten på NCK.

Hon betonar att det alltid går att ringa stödtelefonen, även sommartid när många andra instanser kan vara svårare att nå. Personalen är utbildade sjuksköterskor och socionomer med erfarenhet av människor i kris. De kan både ge direkt stöd i samtalen och förse den våldsutsatta kvinnan med information om var hon kan få ytterligare hjälp på sin hemort.

– Personalen har tillgång till en kartläggning med uppgifter över resurser som finns ute i landet. Vi försöker att ha ständigt uppdaterade uppgifter även för sommarverksamheterna, säger Åsa Witkowski.

Även för personal

I första hand är det våldsutsatta kvinnor som ringer. Men även vänner, anhöriga och arbetskamrater som vill veta hur de kan hjälpa är välkomna att höra av sig. Dessutom har personal som arbetar med frågorna alltid möjlighet att vända sig till stödtelefonen för att få råd om hur de bör agera.

– Det kan vara extra viktigt i semestertider när det händer att man är ensam på sin arbetsplats och inte alltid har någon annan att rådgöra med. Om man tvekar om hur man ska agera i mötet med en våldsutsatt kvinna kan det vara bra att det finns en möjlighet att ringa stödtelefonen för att diskutera igenom saken.

Fakta/Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på stödtelefonens webbplats

Nyhetsarkiv 2018