Hektisk sommar på Kvinnofridslinjen

2018-08-21

Personalen på Kvinnofridslinjen har haft fullt upp i sommar. Antalet samtal till stödtelefonen fortsätter att öka. Vissa veckor under sommarmånaderna rörde det sig om fler än 100 samtal per dygn.

Redan i samband med att #metoo slog igenom hösten 2017 noterades en tydlig ökning av antalet samtal till stödtelefonen. Det gick då från runt 80 samtal till ungefär 90 samtal per dygn. Ökningen har fortsatt successivt sedan dess.

Porträtt: Åsa Witkowski– Eftersom vi hade sett hur trenden såg ut under våren hade vi en annan sommarplanering i år än tidigare. Vi valde att förstärka bemanningen under dagtid för att kunna besvara fler samtal, berättar verksamhetschef Åsa Witkowski.

Hon tycker att det är viktigt att stödtelefonen har möjlighet att svara upp mot det behov som finns. Orsakerna till det ökade antalet samtal är förmodligen flera.

– Både #metoo och all annan debatt i medierna har säkert inneburit att det är lättare att söka stöd för kvinnor som utsatts. Många myndigheter, bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården, är dessutom duktiga på att informera om att vi finns. Det är en trygghet för den som möter en våldsutsatt kvinna på akuten till exempel att man alltid kan hänvisa till Kvinnofridslinjen.

Stöd och bekräftelse

Stödtelefonens viktigaste uppgift är att ge stöd och bekräftelse till de kvinnor som ringer telefonen efter att ha utsatts för våld, hot och sexuella övergrepp. Många samtal kommer också från vänner, anhöriga eller personal som möter de här kvinnorna i sitt arbete.

– Under de mer än tio år som Kvinnofridslinjen har funnits har vi byggt upp ett förtroende, även hos den personal som arbetar med de här frågorna. Under sommaren märker vi bland annat att en del väljer att hänvisa till oss när de själva går på semester, säger Åsa Witkowski.

Innehållet i samtalen har dock inte förändrats nämnvärt. Det är oftast samma frågeställningar idag som tidigare.

– Det är nog ungefär samma slags samtal även om det är fler samtal. Man vill veta vad som räknas som våld och få bekräftat vad det är man har drabbats av. ”Vad gör jag som varit utsatt så länge och behöver någon att prata med?” kan en del säga när de ringer. Och för många är samtalet till Kvinnofridslinjen första gången de överhuvudtaget berättar för någon om sin utsatthet.

Fotnot: Som yrkesverksam kan du hjälpa oss att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen genom att beställa och sprida vårt material. Gå till www.kvinnofridslinjen.se/bestall.  

Nyhetsarkiv 2018