Två år med en webbkurs om våld

2018-09-14

Efter två år har närmare 29 000 personer loggat in och skapat ett konto på webbkursen om våld. Det är ett resultat som deltagarna i projektgruppen bakom kursen är mer än nöjda med. De menar att det stora genomslaget visar vilket viktigt behov kursen fyller.

Gruppbild på projektgruppen och Houdini
Projektgruppen tillsammans med representanter från webbyrån Houdini vid lanseringen av webbkursen
på Läkaresällskapet i Stockholm. Foto: Lars Wallin

Den webbaserade kursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer togs fram av NCK, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt och i projektgruppen fanns representanter för de olika myndigheterna. Just att de valde att satsa på en gemensam produkt är något Kristina Olofsson vid Socialstyrelsen tror har varit en framgångsfaktor.

– Att det skedde i samverkan och att flera myndigheter står bakom är viktigt. Vi talar med en röst genom kursen. Det myndighetsgemensamma arbetet har dessutom varit ett bra sätt att sprida webbkursen och erbjuda stöd i användandet.

"Behovet blev aldrig mättat"

Nära hälften av dem som gått kursen finns inom socialtjänsten (49,1 procent). Den näst största gruppen finns inom hälso- och sjukvård (18 procent). Att stötta kommunerna att bli självförsörjande på utbildning inom området var en viktig målsättning för Länsstyrelserna.

– Vi har arbetat med metod- och kompetensstöd gentemot kommunerna i så många år men såg att behovet aldrig blev mättat. Nu har den här kursen fått ett stort nationellt genomslag och det har fungerat över förväntan. Många använder sig av den när man har introduktion av ny personal till exempel, säger Katarina Edlund, Länsstyrelsen Stockholm.

Hon berättar att hon ofta får höra hur kursen används av kvinnofridssamordnare ute i kommunerna och att det som sägs nästan alltid är positivt. Det är en bild som Lisa Lindström, då vid Länsstyrelsen i Norrbotten, nu anställd vid Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, delar.

– Vi hade pratat i många år om att det borde finnas en utbildning på nätet, inte minst i mitt län, Norrbotten, där avstånden är stora. Det finns inte alltid förutsättningar för yrkesverksamma att åka på utbildning till Luleå om man bor i Kiruna till exempel. Det som är bra med en webbkurs är just tillgängligheten.

"Fantastiska siffror"

Lisa Lindström säger att hon redan innan var medveten om att behovet var stort men att hon aldrig kunnat tänka sig att så många skulle välja att gå kursen. Det stora antalet användare var förvånande även för webbyrån Houdini som fick uppdraget att ta fram kursen.

– Det är helt fantastiska siffror och jag har aldrig varit med om något liknande bland alla de utbildningar som vi har producerat. Jag tänker att det beror på två saker, dels att kursen är bra men också att man har lyckats med lanseringsarbetet. Det är något som fler organisationer och verksamheter skulle kunna dra lärdom av, säger vd André Gottfridsson.

Webbkursen om våld var ett uppdrag som stod ut även för Houdini och som man valde att lägga ner mycket tid och kraft på.

– Det här är ett ämne som känns väldigt angeläget och viktigt. När man får chansen att jobba med något som förhoppningsvis kan förändra livet för någon annan så är det en stor tillfredsställelse. Jag är jättenöjd med den produktion vi gjorde och lyfter ofta fram den som ett lyckat exempel när jag sitter i samtal med uppdragsgivare. Den har verkligen allt.

Läs även vilka nyheter som lanseras nu

Nyhetsarkiv 2018