Webbkursen får ny startsida

2018-09-14

I samband med att webbkursen om våld fyller två år 15 september 2018 görs ett antal förbättringar. Bland annat kommer kursen att få en ny informativ startsida.

För en tid sedan utvärderades kursen ur tillgänglighetssynpunkt.

Porträtt Annika Engström– Ett önskemål som framkom var att användarna ville vet mer vad det är för en kurs innan man loggar in och startar ett konto. Därför har vi satsat på att göra startsidan mer informativ. Där kommer nu trailern och några röster från användare att finnas, berättar projektledare Annika Engström på NCK.

För första gången har även innehållet i kursen utökats med två nya filmer. Det är en film om sekretess, som är en fråga som berör alla yrkeskategorier som sysslar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dessutom är det en film om tandvårdens arbete med att upptäcka våldsutsatthet.

Det handlar om kortversioner av fördjupningsfilmer som redan ligger på webbstöd för vården på NCK:s webbplats (se www.nck.uu.se/webbstodforvarden). De har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag att utveckla metod- och kompetensstöd för hälso- och sjukvården och tandvården.

Sedan lanseringen har webbkursen redan uppdaterats en gång. Det skedde i fjol när kursen fyllde ett år. Då tillkom bland annat möjligheten att se filmerna på engelska.

– Vi funderar ständigt över möjligheter att göra kursen ännu bättre och det arbetet kommer att fortsätta, säger Annika Engström.

Gå direkt till den webbaserade introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer www.webbkursomvald.se

Webbkurs om våld, trailer from NCK on Vimeo.
Här ser du trailern som även kommer att ligga på webbkursens startsida framöver.

Nyhetsarkiv 2018