Läkarstudenter väljer grundkurs om våld

2018-10-04

Grundkursen ”Mäns våld mot kvinnor” är populär bland studenter på läkarprogrammet. Fem personer från samma termin går den i höst. För andra året i rad får läkarstudenterna räkna in kursen i det ordinarie programmet.

Bild på Jacob Söderlund

Det är stor bredd på studenterna som läser grundkursen i höst. Av de 39 studenterna kommer de flesta från läkarprogrammet, andra kommer från socionomprogrammet och juristprogrammet. Några läser även kursen fristående.

För andra året i rad ingår kursen i det ordinarie kursutbudet på läkarprogrammet, det betyder att läkarstudenterna får räkna in poängen i sin grundutbildning. Bild på Jacob Söderlund

Jacob Söderlund går termin 11 på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.

– Ämnet intresserar och engagerar mig och jag ville veta mer. Jag fick höra om kursen av en kompis och vi valde att läsa den, säger han.

Viktig kunskap för yrkeslivet

Enligt Jacob Söderlund ger kursen kunskap som är relevant för hans framtida yrke som läkare.

– Eftersom mäns våld mot kvinnor är vanligt kommer jag att träffa våldsutsatta personer i mitt yrke. För mig känns det viktigt att kunna bemöta våldsutsatta på rätt sätt och då tror jag att det är viktigt att förstå hela processen, inte bara veta vilka frågor jag ska ställa som läkare.

Flera studenter går grundkursen under sin utbildning vid sidan om de obligatoriska kurserna. Johanna Andersson från socionomprogrammet valde att göra så.

Bild på Johanna Andersson– Mäns våld mot kvinnor är en jätteviktig utbildning för mig, säger hon.

Flera av Johanna Anderssons kursare har både gått och kommer att gå utbildningen.

– Vi pratar mycket i klassen och flera har gått NCK:s utbildning. Mina kursare har sagt att den är relevant och användbar. Vi har också tipsat varandra om den på sociala medier, säger Johanna Andersson.

Positiva till nya utbildningskrav  

Både Jacob Söderlund och Johanna Andersson välkomnar förändringen i högskoleförordningens examensordning. Från och med i höst krävs att studenten ska kunna visa kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få sin examen på en rad utbildningar, däribland läkarprogrammet och socionomprogrammet.

Grundkursen som drog igång i november 2001 ges i höst för 28:e gången. Drygt 850 studenter har examinerats när terminen är slut. Från början erbjöds utbildningen bara en gång per år men sedan 2009 ges den varje termin för att möta den ökade efterfrågan.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Höstterminens kurs avslutas vecka 47. Nästa kurs startar vårterminen 2019, vecka 6.

Läs mer om kursen här 

Nyhetsarkiv 2018