Seminarium för stödlinjer på NCK

2018-10-25

E-stöd, det vill säga internetbaserat stöd, stod i fokus när nationella stödlinjer som drivs av myndigheter samlades för seminarium hos NCK den 24 oktober.

Bild på Sara Mühling från Nationella kompetensteamet i Östergötland.– Det är viktigt för oss som arbetar med stödlinjer att få ha en sådan här dag. Den ger oss en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger Sara Mühling från Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Kompetensteamet driver en stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella kan ringa för att få råd i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Sara Mühling var en av föreläsarna på temat e-stöd.

– Vi har fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för att dels starta en stödtelefon för barn och vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, dels skapa ett webbstöd för frågor som rör hedersrelaterat våld. Därför passar dagens tema mig mycket bra. Sekretess och anmälningsskyldighet i relation till barn är något som jag också vill veta mer om – hur gör andra stödtelefoner? säger hon.

NCK initiativtagare till nätverket

Vid seminariet föreläste även Lise-Lott Sahlberg från Alkohollinjen om linjens e-stöd samt Eva Nevelius från NCK om webbstöd för vården. Ett tiotal personer deltog, däribland medarbetare på Stödlinjen för spelberoende och Brottsoffermyndigheten.  

Det var för två år sedan som NCK tog initiativ till ett nätverk för nationella stödlinjer som drivs av myndigheter. En gång per termin hålls ett seminarium för att ge deltagarna möjlighet utbyta erfarenheter. Nätverkets stödlinjer har en stor bredd, en del har öppet dygnet runt medan andra bara har öppet några timmar på vardagar. Antalet samtal varierar från ett fåtal till flera hundra per dag.

Nyhetsarkiv 2018