Vårdens vecka mot våld på fler håll i landet

2018-11-14

”Vårdens vecka mot våld” genomförs på flera håll i landet under hösten. Syftet är att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och visa på vårdens nyckelroll i arbetet.

Bild på Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.– Hälso- och sjukvården runt om i landet gör mycket bra för att tillgodose vård för kvinnor som utsätts för våld. Veckan ger vården möjlighet att lyfta frågan ytterligare, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Landstinget Södermanland uppmanar de anställda att under veckan ställa frågor om våld till patienter och i Landstinget i Värmland uppmärksammas veckan i sociala medier.

Knyter an till internationell uppmaning

”Vårdens vecka mot våld” pågår i Uppsala mellan 26 och 30 november. Den knyter an till FN:s årliga kampanj ”16 days of activism against gender-based violence” som inleds med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor söndag 25 november.

Vårdens vecka hör även samman med WHO:s uppmaning om att stärka hälso- och sjukvårdens personal för att säkerställa ett gott omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Förra året lanserade WHO sin nya manual riktad till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som syftar till att stärka arbetet för kvinnor som utsatts för våld.  

Bild på Lisa Arnelo, anhörigstödssamordnare på Akademiska sjukhuset, under Vårdens vecka i fjol
Lisa Arnelo, anhörigstödssamordnare på
Akademiska sjukhuset, tog del av material i fjol
under Vårdens vecka mot våld.

– Det är viktigt att visa på kopplingen mellan det arbete som görs internationellt och det som hälso- och sjukvården nationellt har att bidra med. För anställda är det också betydelsefullt att myndigheterna tar ställning och agerar mot mäns våld mot kvinnor, säger Åsa Witkowski. 

Förra året var veckan startskottet för en utbildningssatsning om våld i nära relationer på Akademiska sjukhuset som i år har utvidgats till att även omfatta Nära vård och hälsa, tidigare Primärvården samt habiliteringen i Uppsala. I år kommer NCK att hålla tre öppna föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och två tillfällen där NCK:s utbildningsmaterial presenteras närmare.

De öppna föreläsningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala om Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld inträffar:
27/11 kl 14–15 Robergssalen, ingång 40
28/11 kl 14–15 Grönwallssalen
29/11 kl 14–15 Grönwallssalen

Föreläsningarna om NCK:s utbildningsmaterial inträffar:
5/12 kl 14–16, NCK:s lokaler ingång 17, en trappa upp
6/12 kl 14–16, NCK:s lokaler ingång 17, en trappa upp

Nyhetsarkiv 2018