Stort intresse från tandvården

2018-11-19

Tandvårdens intresse för att arbeta mot våld i nära relationer är stort. Det blev uppenbart när NCK föreläste på årets odontologiska riksstämma i Göteborg. På flera håll i landet utvecklas arbetet med att upptäcka våldsutsatthet. Karolinska Institutet förbereder dessutom ett nytt upplägg för tandläkarprogrammet där studenterna ska få kunskap om att ställa frågor om våld till patienterna.

Bild från odontologisk riksstämma
Odontologisk riksstämma lockar varje år personal inom tandvården från hela landet. I år hölls stämman i Göteborg och NCK höll ett seminarium med titeln: "Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer".

Det var Svensk Samhällsodontologisk förening som bjudit in NCK för att hålla ett seminarium vid riksstämman tillsammans med specialisttandläkare Therese Kvist från Karolinska Institutet. Föreningen intresserar sig för frågor som berör oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Porträtt av Elisabeth Wärnberg Gerdin
Elisabeth Wärnberg
Gerdin

– Vi försöker lyfta aktuella ämnen som har stor betydelse och där tandvården kan spela en roll. En röd tråd i allt vi jobbar med är jämlik hälsa och våld i nära relationer är ett klart uttryck för ojämlikhet. Här har tandvården verkligen en möjlighet att göra nytta, sade föreningens ordförande Elisabeth Wärnberg Gerdin.

”Träffar patienter regelbundet”

Sammanlagt lockades mer än 150 personer att lyssna till föreläsningen på riksstämmans första dag. En av dem var privattandläkaren Tobias Trybom från Skara.

Bild på tandborste som ligger på en modell av en käke med tänder.– Som tandläkare träffar man ju patienterna regelbundet och märker ofta ganska enkelt om inte allt står rätt till, både medicinskt och socialt. Den här frågan känns jätteviktig och det är intressant att det händer så mycket inom området i tandvården, sade han och tillägger att utsatta kvinnor även måste få ekonomiska möjligheter till tandvård.

Anledningen till att han valde att komma till seminariet var en önskan om att få veta mer.

– Vi har kännedom om Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer och vet att vi bör ta upp den här frågan med patienterna. Men jag känner att jag behöver mer information och verktyg för hur vi ska agera om en kvinna svarar att hon faktiskt är utsatt för våld.

Satsning vid tandläkarprogrammet

Även övertandläkaren och universitetslektorn från Tandläkarhögskolan, Georgios Tsilingaridis, fanns med i publiken. Han berättar att Karolinska Institutet befinner sig i slutfasen för att ta fram en ny utbildningsplan för tandläkarprogrammet. Sedan 1 juli 2018 har examensbeskrivningarna i högskoleförordningen förändrats så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer numera är obligatoriskt bland annat på tandläkarprogrammet.

– Tanken är att det varje år ska finnas en del av den professionella utvecklingen i utbildningen som handlar om våld i nära relationer. På så sätt kan kunskapen byggas på år från år. När tandläkarstudenterna är klara efter fem år ska de vara mogna nog att komma ut och jobba och kunna ställa frågor om våldsutsatthet till patienterna.

Lyfte material ur webbstödet

Vid seminariet berättade Åsa Witkowski, chef för den kliniska verksamheten vid NCK, om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i stort. Therese Kvist förklarade varför det är viktigt att tandvården engagerar sig i frågan, och informatör Eva Nevelius berättade om det material i webbstöd för vården som handlar om tandvårdens arbete specifikt.

Här kan du läsa mer om tandvårdens ansvar i webbstöd för vården och se filmer från tandvården

Läs även lärande exempel från Folktandvården Skåne och Folktandvården Uppsala

Länk till Samhällsodontologisk förenings webbplats

Nyhetsarkiv 2018