Kontakta NCK

NCK:s kansli och utbildning: 
018-611 27 93, 073-469 73 02 
Telefontider: vardagar kl 9-12 och 13-16.
Presskontakt: 018-611 93 14, 072-215 31 42
Kommunikation: info@nck.uu.se, 070-167 90 60
Utbildning: utbildning@nck.uu.se 
Kunskapsbanken: kunskapsbanken@nck.uu.se
Mejl och telefonsamtal besvaras under kontorstid. 
All personal på Nationellt centrum för kvinnofrid

Observera att NCK inte kan ge rådgivning till våldsutsatta via ovanstående kontakter. Kvinnofridslinjen 020–50 50 50, Stödlinjen för män 020–80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020–55 00 00 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Senast uppdaterad: 2024-01-29