Publicerade debattartiklar

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2020-03-08

Frågor om våld kan rädda kvinnors liv

På den internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor; mäns våld mot kvinnor. Det är en kriminell handling och det är samhällets ansvar att bekämpa våldet och se till att den som är utsatt får stöd. För att det ska fungera krävs kunskap, skriver Nationellt centrum för kvinnofrids Gun Heimer och Åsa Witkowski. 

Både män och kvinnor kan vara utsatta för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Enligt statistik, från Brottsförebyggande rådet (Brå), Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån (SCB), som sammanställts av Socialstyrelsen så sjukskrivs drygt en patient i timmen till följd av våld i nära relationer.

Ett stort steg för att öka kunskapen är förändringen i högskoleförordningen som gäller sedan 2018. Enligt den ska undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingå i grundutbildningen för åtta olika yrken fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist. Det är ett avgörande steg framåt för att öka kunskapen hos yrkesgrupperna men det är minst lika väsentligt att ledningen på varje arbetsplats upprättar rutiner för arbetet med våldsutsatta.

Hela debattartikeln "Frågor om våld kan rädda kvinnors liv"

"Kunskap är nyckeln för att motverka våldet"
Upsala Nya Tidning 2019-11-25

"Våld i nära relationer – ett misslyckande för samhället"
Göteborgs-Posten 2019-10-05

"Låt inte offren vänta"
Upsala Nya Tidning 2019-07-04

"Vården måste ta sitt ansvar för att arbeta mot våld"
3 mars 2018, Upsala Nya Tidning 

"Vem bryr sig om sexualbrottsoffren"
21 oktober 2017, Dagens Nyheter

"Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen"
16 maj 2017, Upsala Nya Tidning

"Ta våldet mot äldre kvinnor på allvar"
7 mars 2017, Dagens Samhälle

"Varje fall av dödligt våld måste granskas"
25 november 2016, Upsala Nya Tidning

"Även äldre kvinnor kan utsättas för våld"
11 november 2016, ETC Uppsala

"Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande"
4 oktober 2016, Dalarnas Tidningar

"Nationell satsning ska öka kunskapen om våld"
20 september 2016, Dagens Samhälle

"Det osynliga våldet mot äldre kvinnor"
15 mars 2016, Dagens Nyheter

"Föregångare med ansvar att motverka våld"
25 november 2015, Upsala Nya Tidning

"Kunskap om våld borde vara en självklarhet"
25 november 2014, Upsala Nya Tidning

"Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet"
26 februari 2014, Dagens Nyheter

"Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla"
18 juni 2013, Svd.se

"Ta ansvar för det sexuella våldet"
8 mars 2013, Upsala Nya Tidning 

"Kvinnomorden måste granskas mer effektivt"
23 december 2012, Svenska Dagbladet

"Chefernas ansvar att arbetet mot våld prioriteras"
31 maj 2012, Dagens Samhälle

"Läkare ska inte göra "oskuldsoperationer""
23 november 2011, Svenska Dagbladet

"Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld"
13 maj 2011, Dagens Nyheter