Våldsutsatta kvinnor förtjänar ett bättre bemötande

Debattartikel 2016-10-04 Dalarnas Tidningar

I Dalarna, precis som i resten av Sverige, söker våldsutsatta kvinnor hjälp och stöd av samhället. Kanske berättar de för första gången om sin situation vid de här ofta helt livsavgörande mötena.

Egentligen borde det vara en självklarhet att de alltid får tala med någon med stor kunskap inom området. För våld i nära relationer är en komplex problematik. Insikt om våldets uttrycksformer och hur det trappas upp med tiden är viktig. Men också förståelse för varför en kvinna kan återvända till en våldsam man trots kränkande ord, sparkar och slag.

Därför har vi, i ett unikt samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna skapat en gratis webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Brister i grundutbildningar

Flera grundutbildningar för yrkeskategorier som möter utsatta kvinnor brister idag när det gäller just våld. Och trots att förtjänstfulla insatser gjorts för att höja kompetensen har det varit svårt att nå ut till alla. Vi vet att intresset för vidareutbildning inom området är stort, och efterfrågan ökar.

Länsstyrelsen Dalarna är en av de parter som deltagit i arbetet med regeringsuppdraget att utveckla ett nationellt metod- och kompetensstöd för kommunerna. I samband med detta föddes idén om en webbkurs om våld som utformats i samarbete mellan 23 olika myndigheter: Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Socialstyrelsen och Sveriges samtliga länsstyrelser.

Upptäcka utsatthet

Materialet riktar sig i första hand till socialtjänsten men kan även användas inom vården, omsorgen, skolan och rättsväsendet. Det handlar om grundläggande kunskap som kan förbättra bemötandet, öka möjligheterna att upptäcka utsatta kvinnor och förändra attityder när det gäller våld i nära relationer.

Med utbildning inom området blir det lättare för personal som möter våldsutsatta att ge ett respektfullt stöd baserat på kunskap. Genom webbkursen kan yrkesverksamma tillgodogöra sig detta vid sin egen arbetsplats och utan kostnad. På det här sättet når vi ut till personal i hela Sverige i behov av utbildning inom området.

Vår förhoppning är att alla som arbetar med problematiken ska ha rätt verktyg att faktiskt göra skillnad. Det är vår skyldighet gentemot de våldsutsatta kvinnorna och barnen.

Annika Engström, projektledare för webbkursen om våld på Nationellt centrum för kvinnofrid
Eva Nevelius, informatör och pressansvarig

FAKTA: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), vid Uppsala universitet, är regeringens särskilda expertcentrum på mäns våld mot kvinnor. Centrumet driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50). Webbkursen om våld går att nå via NCK:s webbplats, www.nck.uu.se.