Publicerade pressmeddelanden

2021-11-23
100 000 har utbildats om våld i nära relationer

2020-04-16
Aktiva insatser krävs för att upptäcka våldet

2020-03-26
Kvinnofridslinjen beredd på ökat tryck

2020-01-21
50 000 har gått webbkurs om våld

2020-01-14
Fler samtal än någonsin till Kvinnofridslinjen

2019-11-06
Mäns våld mot kvinnor obligatoriskt ämne på åtta utbildningar

2019-04-26
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besökte NCK

2019-01-28
100 samtal per dygn till Kvinnofridslinjen

2018-11-20
86 röster läses på Humanistiska teatern

2018-05-28
Stor konferens 20 år efter kvinnofridsreformen

2018-04-23
Nytt verktyg för vårdens arbete mot våld lanseras i Stockholm

2018-02-20
Nytt verktyg för vårdens arbete mot våld lanseras i Umeå

2017-11-28
Akademiska sjukhuset utbildar all personal om våld mot kvinnor

2017-11-25
Våldsutsatta kvinnors röster lyfts på teatern

2017-05-16
Bättre vård för våldsutsatta med Uppsalamodellen

2017-04-25
10 000 användare av en webbkurs om våld

2016-12-27
Stort tryck på Kvinnofridslinjen

2016-09-20
Webbkurs om våld ska öka kunskapen i hela landet

2016-06-28
Många sexövergrepp – men få överfallsvåldtäkter

2016-03-15
Sexuellt våld drabbar även äldre kvinnor

2016-01-13
Fler samtal till Kvinnofridslinjen vår och höst

2015-12-22
Rekordmånga samtal till Kvinnofridslinjen

2015-10-20
Våld mot kvinnor ämnet när Åsa Regnér besöker Uppsala

2014-02-26
Våldsutsatta har sämre hälsa senare i livet visar ny studie

2013-06-18
Ny rapport om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

2012-12-04
Rapportering om våld ökar antalet samtal till Kvinnofridslinjen

2012-01-23
Stor efterfrågan på fakta om våld

Senast uppdaterad: 2021-11-23