Kvinnofridslinjen är beredd på ökat tryck

Pressmeddelande 2020-03-26

När många är isolerade i hemmet på grund av spridningen av covid-19 finns det en stor risk för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar. Samtidigt kan det vara svårare för våldsutsatta att söka hjälp.

Just nu är många mer eller mindre isolerade i sina hem. Risken för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer eskalerar är stor eftersom isoleringen leder till både ökad utsatthet för brottsoffer och ökad möjlighet till kontroll för förövare. Tillfällena att söka hjälp minskar när den man är rädd för alltid finns i närheten.

– Ofta är det så att våldsutsatta söker hjälp efter till exempel långhelger eller semestrar, när isoleringen är över och man är tillbaka i vardagen. För många kan arbetsplatsen vara den enda fristaden de har, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid som driver Kvinnofridslinjen.

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har ännu inte ökat i samband med corona-krisen men det finns beredskap för ett högre tryck.

– Vi är beredda på att samtalen kan öka och följer noga utvecklingen. Vi prioriterar att se till att det finns personal så att Kvinnofridslinjen kan vara öppen dygnet runt som vanligt även under den här krisen, säger Åsa Witkowski.

Ökning sedan 2017

Det har skett en tydlig ökning av antalet samtal till Kvinnofridslinjen sedan hösten 2017. Under förra året besvarades i snitt 116 samtal per dygn och antalet samtal har fortsatt att öka sedan dess.

– Det har skett en förändring, där fler vågar prata om vad de utsatts för. Frågan uppmärksammas mer i media och det görs även satsningar av myndigheter och andra organisationer för att motverka våldet. Det har gjort det lättare för många kvinnor som har utsatts för våld att berätta om sin situation, säger Åsa Witkowski.

Fakta:

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Under 2019 besvarade Kvinnofridslinjen 42 405 samtal, vilket är i snitt 116 samtal per dygn.


Presskontakt NCK: Ylva Porsklev
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14, 076-106 51 97