10 000 användare av en webbkurs om våld

Pressmeddelande 2017-04-25

På drygt ett halvår har cirka 10 000 personer runt om i Sverige gått en webbkurs om våld i nära relationer. Kursen, som lanserades i höstas, vänder sig till personal över hela landet som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

Bakom webbutbildningen står Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Att intresset för frågorna är stort var man medveten om redan inför lanseringen 20 september förra året. Men att kursen skulle få tusentals användare på så kort tid är ändå över förväntan.

– Det visar att den fyller ett behov och att viljan att lära sig mer om våld i nära relationer är stor. Man förstår vikten av att ha kunskap och ser till att skaffa sig den, säger Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

200 grupper

Kursen har ett brett upplägg och kan användas av många olika yrkeskategorier. Den går att göra både enskilt vid den egna datorn och i grupp. Bland de 10 000 användarna finns även 200 grupper runt om i landet där man valt att göra utbildningen tillsammans.

– Det är ett viktigt och bra steg framåt att så många har gått webbkursen. Vi vet att det finns ett fortsatt kompetensbehov i kommuner och landsting, och kommer fortsätta samverka för att stödja kompetensutveckling på området, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Flest inom socialtjänst

Över hälften av dem som genomfört utbildningen finns inom socialtjänsten. Framöver planeras nya satsningar för att sprida kursen ytterligare till bland annat hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, skola, polis och rättsvårdande myndigheter.
 
– Webbkursen har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att öka kunskaperna om våld i nära relationer. För att nå ännu fler kommer länsstyrelserna under året att genomföra kursledarutbildningar runt om i landet, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

FAKTA
Vanligaste kategorierna bland användarna:
52 % socialtjänst
15 % hälso- och sjukvård
10 % övriga (till exempel journalister och privatpersoner)
7 % övriga myndigheter
5 % studenter

Presskontakt: Eva Nevelius
eva.nevelius@nck.uu.se
076-106 51 97 eller 018-611 93 14

Gå till kursens startsida på webbplatsen
Ladda ned pressbilder