100 000 har utbildats om våld i nära relationer

Pressmeddelande 2021-11-23

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Allt fler arbetsgivare har gjort utbildningen obligatorisk för sina medarbetare. 

Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den vänder sig till medarbetare inom myndigheter, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete. Många studenter går också kursen efter att kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad högskole- och universitetsprogram. 

– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom det ökar samhällets möjligheter att ge människor som utsatts för våld ett adekvat stöd, säger Annika Engström, projektledare på NCK. 

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin.

– Under pandemin och med den isolering som följde uppmärksammades utsatthet för våld på flera olika sätt. Det gjorde också att yrkesverksamma såg ett behov av mer kunskap, säger Annika Engström. 

Allt fler arbetsgivare har även beslutat att göra utbildningen obligatorisk för sina anställda. På Folktandvården i Region Uppsala har samtliga 600 medarbetare gått webbkursen som en del i regionens nollvision för våld i nära relation. I Emmaboda kommun utbildas just nu alla förtroendevalda och 900 kommunanställda om utsatthet för våld med hjälp av webbkursen. 

– Kursen är enkel att använda och väldigt uppskattad. Vi ser att den används i kunskapslyft över hela landet och inom olika typer av verksamheter, säger Annika Engström.

Från denna vecka finns även en engelsk version av kursen tillgänglig. 

FAKTA

  • Webbkurs om våld lanserades hösten 2016. Den utvecklades av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, länsstyrelserna och Socialstyrelsen för att höja kunskapsnivån brett i hela landet. 
  •  Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra. 
  •  De största användargrupperna är personal inom socialtjänsten (36 procent) och personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården (20 procent). 13 procent är studenter.
  • I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar.
  •  Sedan 2016 har över 100 000 personer registrerat sig på kursen. I år har hittills över 24 000 personer startat ett konto. 

Presskontakt: Ylva Porsklev
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14, 076-106 51 97

Senast uppdaterad: 2023-03-07