100 samtal per dygn till Kvinnofridslinjen

Pressmeddelande: 2019-01-28

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har under 2018 besvarat fler samtal än någonsin. I snitt besvarades 100 samtal per dygn vilket sammanlagt blev 36 658 samtal under året. På tio år har antalet samtal ökat med 65 procent.

Hösten 2017 märktes en tydlig ökning av antalet samtal till Kvinnofridslinjen som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Ökningen berodde delvis på #metoo-uppropet som startade som en så kallad hashtag i sociala medier. I stället för mellan 80 och 90 samtal har det sedan dess handlat om mellan 90 och 115 besvarade samtal per dygn.

– När våldet uppmärksammas mer i samhället kan det leda till att fler kvinnor för första gången sätter ord på vad de har varit utsatta för. Fler blir också medvetna om att det finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

– Vi märker även att antalet samtal ökar när vi gör satsningar på att sprida information om mäns våld mot kvinnor och om Kvinnofridslinjen.

Personal ringer för att få råd

En del av samtalen kommer från personal inom exempelvis socialtjänsten, hemtjänsten, Polisen och vården som ringer för att få råd om hur de kan ge stöd till kvinnor som utsätts för våld.

– Eftersom Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt finns det alltid någon att rådgöra med som har specialistkunskap om våld, säger Åsa Witkowski.

Fakta:

På tio år har antalet besvarade samtal på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ökat med 65 procent. 2008 besvarades 22 210 samtal, 2018 var antalet 36 658.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Presskontakt NCK:
Elisabet Sandberg
elisabet.sandberg@nck.uu.se
070-167 98 59