Akademiska sjukhuset utbildar all personal om våld mot kvinnor

2017-11-28 Pressmeddelande

Höstens metoo-upprop har satt strålkastarljuset på mäns våld och trakasserier mot kvinnor. Nu är det dags att ta nästa steg och lyfta fram hur vården kan ta sitt ansvar i frågan.

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att tidigt upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Forskning visar även att det finns starka kopplingar mellan utsatthet för våld och både psykisk och fysisk ohälsa.

Därför inleder Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset en storsatsning på att utbilda all personal på sjukhuset om våld mot kvinnor. Kunskapslyftet inleds med en temavecka 4-8 december – Vårdens vecka mot våld – som knyter an till FN:s årliga kampanj mot våld mot kvinnor samt till WHO:s uppmaning om att stärka hälso- och sjukvårdens personal för att säkerställa ett gott omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

I mer än tjugo år har ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor bedrivits i Uppsala. Det har resulterat i en väl fungerande modell – Uppsalamodellen – med rutiner och grundläggande strukturer för att ställa frågor om våldsutsatthet och kunna ge adekvat vård till kvinnor som har utsatts för våld. Modellen har väckt stort intresse nationellt och sprids nu över hela landet.

För mer information, kontakta:
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, telefon: 070-622 24 21
e-post: elisabeth.tysk@akademiska.se
Elisabet Sandberg, informatör Nationellt centrum för kvinnofrid
telefon: 018-611 93 10 eller 070-167 98 59
e-post: elisabet.sandberg@nck.uu.se

Se affisch för program