Aktiva insatser krävs för att upptäcka våldet

Pressmeddelande 2020-04-16

Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Därför är det nu mer angeläget än någonsin att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under krisen.

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, har ännu inte märkt någon förändring av antalet samtal i samband med coronapandemin. Erfarenheten sedan tidigare är att många ringer efter till exempel semestrar och långhelger, när vardagen börjar igen.

– Vi är beredda på att en ökning av samtal till Kvinnofridslinjen kan komma senare. Samtidigt vet vi att det finns kvinnor och barn som far illa under isoleringen, därför måste alla göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.

Detta kan vi tillsammans göra:

  1. Bryt isoleringen. Vi kan alla hjälpas åt och ta vårt gemensamma samhällsansvar genom att hålla kontakt med vänner och arbetskamrater. Knacka på hos grannen för att bryta isoleringen och visa att du finns där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö även vid distansarbete.
  2. Ställ frågor om våld. Alla inom till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver kunna se tecken på våld och ställa frågor om de uppfattar att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.
  3. Sprid numret till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Telefonen är bemannad av sjuksköterskor och socionomer som är vana att möta människor i kris. Förutom den som är utsatt för våld är även anhöriga, vänner och yrkesverksamma välkomna att ringa för stöd och rådgivning.
  4. Var uthållig. Erfarenheten visar att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet. NCK räknar med att det kommer att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är över och det är samhällets skyldighet att tillhandahålla det. Att få rätt stöd – i allt från mötet med socialtjänsten och Försäkringskassan till besöket på vårdcentralen eller hos Polisen – kan vara livsavgörande.


FAKTA:

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är regeringens expertcentrum för mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver även den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

Vill du hjälpa till och sprida numret till Kvinnofridslinjen? Beställ material såsom informationskort och affischer via beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats.

Det finns också nedladdningsbara informationsfilmer om Kvinnofridslinjen på svenska och engelska som är anpassade för att spridas i sociala medier.
Sida med de nedladdningsbara filmerna om Kvinnofridslinjen. 

Presskontakt NCK: Ylva Porsklev
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14, 076-106 51 97

Senast uppdaterad: 2022-08-22