Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen besökte NCK

Pressmeddelande 2019-04-26

Fredag 26 april besökte jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala för att lära sig mer om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

– Det är viktigt att ta del av den kunskap som finns för att kunna fatta bra politiska beslut, säger Åsa Lindhagen.

Fredagens studiebesök leddes av professor Gun Heimer, chef på NCK, som är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen fick information om verksamheten och arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

– Det här är en prioriterad fråga för regeringen. Vi har mycket kvar att göra men man kan även se att över tid så har mycket hänt och arbetet går framåt, säger Åsa Lindhagen.

Bland annat fick hon information om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK. Under 2018 besvarade Kvinnofridslinjen cirka 36 600 samtal vilket motsvarar 100 samtal per dygn.

Vid mötet diskuterades även hur samhällets stöd till kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp kan förbättras.

–  Det är värdefullt att få berätta om vår verksamhet. Våldet är i hög grad en politisk fråga, säger Gun Heimer.

Presskontakt NCK: Ylva Porsklev
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14, 076-106 51 97

Ladda ner högupplösta bilder här