Fler samtal till Kvinnofridslinjen vår och höst

Pressmeddelande 2016-01-13

2015 blev ett rekordår för Kvinnofridslinjen med mer än 31 500 besvarade samtal. Den statistik som nu sammanställts visar framför allt på en ökning av antalet samtal vår och höst jämfört med året dessförinnan.

Kvinnofridslinjen vänder sig i första hand till kvinnor som utsatts för våld och hot och deras anhöriga. Totalt besvarades 31 527 samtal i telefonen 2015 jämfört med 28 999 året dessförinnan. Det är en ökning från 79 samtal per dygn 2014 till 86 samtal per dygn 2015.

Två veckor i maj månad handlade det dock om över 100 samtal per dygn i snitt. Varför just de här veckorna sticker ut är svårt att förklara. Det kan vara enstaka händelser som resulterar i flera samtal. Att det talas och skrivs om våld i nära relationer i medierna kan också påverka hur många som ringer till Kvinnofridslinjen.

Kännedomen ökar

– Kännedomen i samhället och förståelsen för att det här är ett allvarligt problem ökar nog generellt. Det kan säkert handla både om en ökning av våldet och att det blivit mer självklart att faktiskt söka hjälp om man har varit utsatt för något, säger Åsa Witkowski chef för patientverksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Tidigare år har man noterat fler samtal i samband med jul och nyår, skolavslutningen och sommarsemestrarna. Men under 2015 fördelade sig samtalen jämnare över året och framför allt har det skett en ökning under terminerna.

Oftast är det utsatta kvinnor som ringer och den ålderskategori som dominerar är 18-30 år (35 procent). Men under 2015 hörde även fler utsatta i åldern 61-70 år av sig till Kvinnofridslinjen (från sju procent 2014 till tolv procent 2015). Det finns dock inga krav på att uppge ålder under samtalet.

Kontakt
Vid frågor kontakta Eva Nevelius, informatör NCK
Telefon: 018-611 9314
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se

FAKTA / Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats