Kvinnofridslinjen fyller 10 år

I dag, 4 december, har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen funnits i tio år. Sedan starten har mer än en kvarts miljon samtal från kvinnor som utsatts för våld, hot och sexuella övergrepp besvarats.

Det var 2007 som stödtelefonen (020-50 50 50) invigdes och antalet besvarade samtal har ökat stort sedan starten. Första året handlade det om cirka 22 000 samtal. Förra året var det mer än 31 000, i snitt 86 samtal per dygn.

Telefonen bemannas  dygnet runt av professionell personal i form av sjuksköterskor och socionomer. Den drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som är regeringens särskilda expertcentrum för mäns våld mot kvinnor. Även NCK har tioårsjubileum i år.

– Mäns våld är inte en privat fråga för enskilda kvinnor utan ett allvarligt samhällsproblem. Det visar inte minst #metoo med alla modiga vittnesmål och berättelser.  NCK är en viktig del av de framsteg som har gjorts i arbetet med våldsutsatta kvinnor i Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Internationellt intresse

Hösten 2014 började Europarådets konvention för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen, att gälla i Sverige.

– Sverige har nyligen rapporterat till Europarådet om vårt arbete med Istanbulkonventionen. Konventionen ställer bland annat krav på att staterna ska ha en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Genom Kvinnofridslinjen uppfyller vi detta krav, säger Åsa Regnér.

Det har även inneburit att det internationella intresset för telefonen ökat och den har fått efterföljare bland annat i Finland.

– Sverige var tidigt ute med en nationell stödtelefon och den fyller en viktig funktion. Det är ett sätt för samhället att ta tydligt avstånd från mäns våld mot kvinnor och räcka en hjälpande hand till dem som utsätts, säger NCK:s chef Gun Heimer.
 
I samband med att telefonen fyller tio år har en bok tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal, ”Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen”. Den lyfter anonyma citat från kvinnor som ringt telefonen för att få stöd och hjälp.

Citat ur boken:
”Efter ett år började han slå mig, så nu har jag gjort allt han vill. Jag har slutat jobba, slutat träffa mina vänner och familj, slutat gå utanför lägenheten. Jag sitter bara hemma. Blir det bra nu?”

Presskontakt: Eva Nevelius 
Tele: 076-106 51 97 eller 018-611 93 14
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se