Mäns våld mot kvinnor obligatoriskt ämne på åtta utbildningar

fotografi på Gun Heimer och Eva ÅkessonPressmeddelande 2019-11-06

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet ger under hösten landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist. 

100 lärare utbildas

Nationellt centrum för kvinnofrid har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en modellkurs för universitets- och högskolelärare. Under hösten kommer 100 lärare och programansvariga att utbildas inom kunskapsområdet vid Uppsala universitet.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursstarten 6 november.  

– Så vitt jag vet är Sverige först ut i världen med att föra in kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som examensmål.  Att det är här i Uppsala den första högskolepedagogiska kursen inom området tar form är ingen överraskning. Här har vi några av Sveriges främsta forskare och utbildare inom området och Nationellt centrum för kvinnofrid är expertcentrum för dessa frågor i Sverige.

Professor Gun Heimer, chef för NCK, välkomnar förändringen i högskoleförordningen. 

– Det är viktigt att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår i grundutbildningen för relevanta yrkesgrupper. Det är något vi på NCK har jobbat med många år. Kunskap är en förutsättning för förändring och det är nödvändigt att nå ut till de yrkesgrupper som möter brottsoffer i sitt dagliga arbete.

Presskontakt:
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14, 076-106 51 97