Medierapportering om våld ökar antalet samtal till Kvinnofridslinjen

Pressmeddelande 2012-12-04

I dag är det fem år sedan Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 startade. 4 december 2007 invigdes Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Sedan dess har den specialutbildade personalen som svarar i telefonerna tagit emot över 100 000 samtal. 
– Vi märker att antalet ökar när medierna rapporterar om våld mot kvinnor, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Fall som uppmärksammats mycket i medierna leder ofta till att antalet samtal till Kvinnofridslinjen ökar och till fler besök på Kvinnofridslinjens webbplats.

– Många våldsutsatta kvinnor känner igen sig och förstår att de måste söka hjälp. Då är det viktigt att de vet vart de kan vända sig, säger Åsa Witkowski.

Behovet av en stödtelefon för våldsutsatta kvinnor visade sig vara stort redan från början och efter fem års erfarenhet står det klart att detta inte bara var en tillfällig effekt i samband med starten. I genomsnitt besvarar de specialutbildade sjuksköterskorna, barnmorskorna och socionomerna mellan 60 och 70 samtal per dag. Hittills i år har 21 607 samtal besvarats.

– Vår erfarenhet från de här åren visar att det fungerar bra att ha de här svåra samtalen i telefon. Vi har stärkts i vår uppfattning att telefonen är viktig, säger Åsa Witkowski.

Dygnet runt

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Stödtelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar på året. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen, och den som ringer får vara anonym. De som svarar kan ge råd och stöd och även informera om vilka nationella och lokala stödresurser som finns för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga.

Allra störst är trycket i samband med skolavslutningen i juni, efter semestrarna i augusti och vid stora helger som jul och nyår.

– Därför är det viktigt att poängtera att det går att ringa till Kvinnofridslinjen året runt, dygnet runt. Även på julaftons morgon och på nyårsnatten, säger Åsa Witkowski.

Fakta / Besvarade samtal Kvinnofridslinjen

2007 (dec): 1650
2008: 22 210
2009: 24 079
2010: 24 706
2011: 21 805
2012 (t o m nov): 21 607

Kontakt:
Linus Nenzén
Informatör
Nationellt centrum för kvinnofrid
018-611 91 34, 070-167 92 99
linus.nenzen@nck.uu.se