Nationell myndighetssamverkan bjuder in media till konferens om arbetet med kvinnofrid

Pressinbjudan 2018-05-22

De senaste åren har arbetet med kvinnofrid rönt allt större uppmärksamhet. På den nationella kvinnofridskonferensen kan du ta del av nyheter inom området och nya rön från forskningen. Medierna är välkomna att delta vid en eller flera av de 30-talet programpunkterna.

Bakom kvinnofridskonferensen 2018 står de 22 myndigheter som ingår i nätverket Nationell myndighetssamverkan där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är sammankallande. Här lyfts myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer men även aktuell forskning inom området.
 
Konferensen hålls 29–30 maj i Folkets hus i Stockholm och samlar sammanlagt 600 deltagare från hela landet. Den invigs av jämställdhetsminister Lena Hallengren och i ett första panelsamtal sammanfattas utvecklingen de senaste 20 åren av bland andra Margareta Winberg.

Inspirera och ge kunskap

Innehållet har utarbetats gemensamt av representanter från de olika myndigheterna. Under seminarierna lyfts bland annat dödligt våld i nära relationer, offentliga kvinnors utsatthet, vårdnadstvister med barnets bästa i fokus, våld i ungas nära relationer och domstolarnas roll i mål kring kvinnofrid.

Deltagarna är kvinnofridssamordnare från kommunerna, personal från socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och övriga rättsväsendet, men också idéburen sektor, forskare, strateger och representanter från myndigheter och departement. 

Ett viktigt syfte med konferensen är att inspirera, ge ökad kunskap och visa på vikten av samverkan.

Hör gärna av dig i förväg om du önskar delta! Vi kan även förmedla kontakt med intervjupersoner från de olika myndigheterna.

Välkommen!

Presskontakt: Eva Nevelius, NCK
eva.nevelius@nck.uu.se
076-106 51 97

Läs mer om konferensen och se hela programmet

Läs mer om Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid