Ny rapport: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelande 2013-06-18

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem som få verkar vilja se. 
– Forskningen visar att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld av sin partner i ännu högre utsträckning än andra. Men myter och fördomar gör att våldet ofta inte uppmärksammas eller att kvinnorna inte blir trodda när de berättar, säger Anna Berglund, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

I dag presenterar NCK rapporten Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning vid ett seminarium i Uppsala. Syftet är att synliggöra våldet, att belysa kunskapsläget och att föreslå åtgärder som kan öka möjligheterna till ett professionellt agerande från alla som möter våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i sitt arbete.

– Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är i flera avseenden likt våld mot kvinnor generellt, men det förekommer också skillnader. Ofta riktas våldet direkt mot funktionsnedsättningen och fler personer i kvinnans närhet kan vara förövare. Det kan till exempel vara en färdtjänstchaufför eller personal på ett boende, säger Anna Berglund.

Kunskap avgörande

En av slutsatserna i rapporten är att det råder stor brist på kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, vilket kan få förödande konsekvenser för den som är utsatt.

– Den här kunskapen måste finnas inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården, polisen och övriga rättsväsendet. Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor måste vara tillgängligt för alla, säger Anna Berglund.


Länk till rapporten:
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Presskontakt
Linus Nenzén
070-167 92 99
linus.nenzen@nck.uu.se