Nytt verktyg för vårdens arbete mot våld

Pressmeddelande: 2018-02-21

Umeå är först ut när ett nytt verktyg för vårdens arbete mot våld i nära relationer lanseras. Webbstöd för vården är ett nationellt kompetensstöd för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsatts för våld. Det har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan med Socialstyrelsen.

Flera studier visar på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och olika former av fysisk och psykisk ohälsa. Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård för sina besvär och personalen behöver därför kunskap.

Webbstöd för vården ger praktiska råd om hur frågor om våldsutsatthet kan ställas rutinmässigt. Men även hur en spårsäkring efter ett sexuellt övergrepp går till och hur skador dokumenteras. Här finns också utbildningspaket med information om bemötandet av grupper som kan vara särskilt sårbara för våld.

– Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvård och tandvård har kunskap om att möta våldsutsatta patienter. Det nationella kompetensstödet kommer att fungera som ett stöd i det arbetet. Personalen ska känna en trygghet och veta hur de kan ge bästa möjliga vård, säger NCK:s chef, professor Gun Heimer.

Föreskrifterna en utgångspunkt

Webbstöd för vården innehåller faktatexter, filmer, expertintervjuer och reportage i form av ”lärande exempel” från olika delar av landet. En utgångspunkt har varit Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

– Idag finns det mycket kunskap på området och med regelverket som grund kommer webbstödet kunna stödja implementeringen av denna kunskap, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Lanseringen börjar i Umeå 20 februari och även regionala exempel på arbetet kommer att lyftas under presentationen. Lanseringen fortsätter därefter med seminarier i Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö. Webbstöd för vården kommer att finnas tillgängligt på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats från och med 20 februari.

Gå direkt till webbstöd för vården

Se inbjudan till lanseringsseminarier

Läs en nyhet om webbstöd för vården

Presskontakt NCK: Eva Nevelius
eva.nevelius@nck.uu.se
076-106 51 97

Senast uppdaterad: 2022-04-06