Rekordmånga samtal till Kvinnofridslinjen

Pressmeddelande 2015-12-22

Fler kvinnor än någonsin förut har ringt stödtelefonen Kvinnofridslinjen i år. Redan några veckor före jul hade 30 000 samtal tagits emot. Särskilt många brukar också höra av sig efter jul och nyår för att tala om våld eller hot de utsatts för under helgerna.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. Hit kan de som har utsatts för våld eller hot ringa för att få hjälp och stöd. I dagsläget är det mellan 80 och 90 personer från hela landet som ringer stödtelefonen varje dygn. År 2014 var det sammanlagt 28 999 personer. Redan nu kan NCK alltså konstatera att det kommer att bli betydligt fler än 30 000 samtal 2015.

Flest samtal brukar det vara i samband med skolavslutningen, sommarsemestrar och storhelger. Många ringer de första arbetsdagarna efter jul och nyår, inte sällan för att tala om våld och hot de utsatts för under helgerna. Ofta finns det även barn i familjen som far illa av det som sker.

Även anhöriga ringer

Statistiken visar att större delen av samtalen kommer från kvinnor som själva utsatts för våld men även anhöriga och vänner hör av sig. 89 procent av samtalen till den nationella stödtelefonen handlar om psykiskt våld som hot och tvång, ofta men inte alltid i kombination med fysiskt våld. Många berättar för allra första gången om sina problem och de ringer för att få stöd och bekräftelse.

– En del ringer när de har varit utsatta och söker hjälp akut. Men väldigt många ringer också för att de har funderingar kring en dålig relation och undrar om man ska behöva höra skällsord eller få ta emot knuffar och slag. Andra ringer när det har gått väldigt långt och vill lämna relationen, berättar Åsa Witkowski chef för patientverksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Kvinnofridslinjen har nu funnits i åtta år och antalet samtal har ökat stadigt på senare år, troligen som en konsekvens av att telefonen blivit mer känd. Den personal som svarar på samtalen är utbildade sjuksköterskor eller socionomer med stor vana att hantera människor i kris. Förutom att ge direkt stöd kan de även ge förslag om vart kvinnan kan vända sig för att få ytterligare hjälp där hon bor.

Presskontakt:
Eva Nevelius, informatör NCK
Telefon: 018-611 9314
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se

Gå till Kvinnofridslinjens webbplats

Senast uppdaterad: 2022-08-22