Stor efterfrågan på fakta om våld

Pressmeddelande 2012-01-23

Efterfrågan på kunskap om våld i nära relationer är stor. Det visar årsstatistiken för kunskapsbanken vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Allt fler besöker webbplatsen för att ta del av ny forskning, läsa rapporter eller få snabb information om något specifikt område. Varje dag görs närmare 100 nedladdningar av publikationer från kunskapsbanken.

Totalt gjordes 34 398 nedladdningar av drygt 500 olika publikationer år 2011. 

– Det är roligt att många har upptäckt nyttan av NCK:s kunskapsbank. För personal inom exempelvis hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten är kunskapsbanken ett utmärkt sätt att uppdatera sig och fördjupa sin kunskap, säger Annika Engström, projektledare för kunskapsbanken. 

NCK:s kunskapsbank startade hösten 2010, som ett led i NCK:s uppdrag från regeringen att sprida och tillgängliggöra kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I kunskapsbanken finns en stor mängd material samlat, både mer kortfattade ämnesguider och publikationer i fulltext från 16 nationella myndigheter och 20 länsstyrelser. Över 110 forskare har dessutom egna presentationssidor i kunskapsbanken med information om aktuella projekt. På sidan finns också en söktjänst kopplad till Libris och Swepub. 

I dagsläget finns över 60 ämnesguider i kunskapsbanken, som ger en snabb överblick på olika områden, bland annat barn som upplever våld, kommunernas arbete med frågorna och hälso- och sjukvårdens ansvar. 

– Statistiken från 2011 visar att ämnesguiderna är väldigt välbesökta. De är också en bra ingång för att sedan på ett lättillgängligt sätt ta del av aktuell forskning och rapporter, säger Annika Engström. 

Besök NCK:s kunskapsbank

Presskontakt: 
Klara Johansson, informatör NCK
klara.johansson@nck.uu.se
018-611 91 34, 0701-67 92 99