Stor konferens 20 år efter kvinnofridsreformen

Pressmeddelande: 2018-05-28

Tjugo år efter kvinnofridsreformen arrangeras en nationell konferens i Stockholm om arbetet mot våld. 600 deltagare från hela landet kommer för att ta del av den senaste utvecklingen inom området.

Kvinnofridskonferensen 2018 lyfter konkreta arbetssätt och metoder för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här presenteras dessutom nya rön från forskningen och aktuella utredningar.

Seminarierna handlar om allt från dödligt våld i nära relationer till offentliga kvinnors utsatthet, vårdnadstvister med barnets bästa i fokus, våldsförebyggande arbete, våld mellan unga i nära relationer och domstolarnas roll i mål kring kvinnofrid.

– Syftet är att inspirera, ge ökad kunskap och visa på vikten av samverkan, säger Annika Engström ordförande i nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som står bakom konferensen.

Utveckling summeras

Mycket har hänt inom området sedan kvinnofridspropositionen, som bland annat innefattade ny lagstiftning, antogs 1998. Utvecklingen de senaste 20 åren sammanfattas i ett inledande panelsamtal där bland andra Margareta Winberg och Nationellt centrum för kvinnofrids chef, professor Gun Heimer, deltar.

– Det här är personer med lång erfarenhet som har sett hur arbetet för kvinnofrid har vuxit fram och förändrats. Samtalet blir en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner under konferensen, säger Annika Engström.

Kvinnofridskonferensen riktar sig i första hand till personal inom socialtjänst, vård och omsorg, polis och övriga rättsväsendet. Men även forskare, representanter från myndigheter, departement och kvinnojourer kommer att delta.

Växande engagemang

Intresset för konferensen har varit mycket stort.

– Det finns ett växande engagemang för våldsfrågan och den har på senare tid hamnat högt upp på agendan. Konferensen är ett tillfälle att träffas och hitta möjligheter till samverkan. Det kan på sikt leda till att fler våldsutsatta kvinnor och barn får hjälp och stöd, säger Annika Engström.

Korta fakta om konferensen:
Namn: Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder 
Datum: 29-30 maj
Plats: Folkets hus i Stockholm
Invigningstalare: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Antal deltagare: 600
Antal programpunkter: Fyra gemensamma programpunkter och 28 parallella seminarier.
Arrangör: Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som består av 22 olika myndigheter inklusive Sveriges kommuner och landsting samt Länsstyrelserna. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet är sammankallande för nätverket och ansvarar för det praktiska runt arrangemanget.

Presskontakt: Eva Nevelius, NCK
eva.nevelius@nck.uu.se
076-106 51 97

Läs mer om konferensen och se hela programmet