Stort tryck på Kvinnofridslinjen

Pressmeddelande: 2016-12-27

Trycket på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har varit fortsatt högt under 2016. För första gången känner nu mer än hälften av Sveriges kvinnor till att telefonen finns enligt en mätning som gjordes av Nationellt centrum för kvinnofrid under året.

Under 2015 togs mer än 31 500 samtal emot. När årets slut närmar sig pekar statistiken mot samma höga siffror under 2016.

–  Vi tycks ha nått en stabil nivå nu. Det rör sig om mellan 80 och 90 mottagna samtal per dygn. Vissa veckor överstiger antalet samtal 100 stycken per dygn, berättar Åsa Witkowski verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Vården ger information

Hon tycker att det är bra att fler kvinnor nu vet vart de ska vända sig om de utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp. Noterbart är att mer än hälften av kvinnorna säger sig ha fått kännedom om telefonen från hälso- och sjukvårdsinrättningar. Många får även informationen via reklamkampanjer och artiklar i medierna. Runt 20 procent har blivit tipsade av arbetsgivare eller arbetskamrater.

– Det är viktigt att omgivningen både reagerar och agerar när man kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vi ser nu att medvetenheten har ökat. Fler känner till problematiken och vet vad man ska göra både vid arbetsplatser generellt och inom vården.

Ökad efterfrågan

Störst är kännedomen om Kvinnofridslinjen i Stockholm där 60 procent svarar att de känner till stödtelefonen. Mest känd är telefonen bland kvinnor i åldrarna 16-29 år, tätt följt av kvinnor mellan 30-39 år. Sammanlagt svarade cirka 5 000 kvinnor på undersökningens frågor.

Vid NCK har man också noterat en ökad efterfrågan på informationsmaterial om Kvinnofridslinjen. Beställningarna av kort med numret 020-50 50 50 och affischer med information om stödtelefonen har ökat med 25 procent 2016 jämfört med tidigare år.

Helg som vardag

Samtalen till Kvinnofridslinjen handlar både om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och det är nästan lika många som ringer under storhelgerna som på vardagarna.

– Våldet pågår hela tiden, det upphör inte för att det blir jul eller nyår. Därför är det också så viktigt att Kvinnofridslinjen alltid har öppet och att det går att nå oss, säger Åsa Witkowski.

Presskontakt: Eva Nevelius
Tele: 076-106 51 97 eller 018-611 93 14
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se

FAKTA
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på uppdrag av regeringen med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. NCK:s patientmottagning på Akademiska sjukhuset tar emot kvinnor som har utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. NCK driver också Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga.

Läs mer om Kvinnofridslinjen
 

Senast uppdaterad: 2022-08-22