Våld mot kvinnor ämnet när Åsa Regnér besöker Uppsala

Pressmeddelande 2015-10-20

Onsdagen 21 oktober 2015 besöker jämställdhetsminister Åsa Regnér Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Bland annat deltar hon i ett möte med Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

I nätverket ingår representanter från 17 nationella myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten, länsstyrelserna och organisationen Sveriges kommuner och landsting. Under mötet kommer Åsa Regnér att få ta del av det arbete som pågår på myndigheterna inom området mäns våld mot kvinnor och barn.

Kontakt
Vid frågor kontakta Klara Johansson, informatör NCK
Telefon: 070-167 92 99
E-post: klara.johansson@nck.uu.se