Våldsutsatta kvinnors röster lyfts på teatern

Pressmeddelande: 2017-11-25

Redan första dagen Kvinnofridslinjen var öppen började telefonerna att ringa. I dag, tio år senare, har stödtelefonen besvarat mer än en kvarts miljon samtal. Nu lyfts kvinnornas röster i ett unikt samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och Uppsala stadsteater.

– Våldet mot kvinnor är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det är kriminellt. Det är utbrett. Det är komplext. Och det får allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt för alla kvinnor som utsätts för våldet och deras barn. Nu är det dags att lyfta fram vad de har att säga, säger Gun Heimer chef för NCK.

Tio år av samtal

Boken "Åttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen" lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen. Den har tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen nu har funnits i tio år.

Lördag 25 november, på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, uppmärksammas boken vid ett lunchprogram på Uppsala stadsteater. Teaterchef Petra Brylander och skådespelarna Mikaela Ramel och Anna-Maria Granlund kommer att läsa de korta, men gripande, citaten. 

– Detta är en angelägen fråga för mig och för teatern. Vår uppsättning av Carmen har haft temat våld mot kvinnor och jag är glad om vi kan vara med och bidra till att lyfta denna viktiga fråga, säger teaterchef Petra Brylander.

FAKTA/Stödtelefonen
Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, invigdes den 4 december 2007. Stödtelefonen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.  
Varje dag, dygnet runt har personalen stöttat kvinnor, personer i kvinnornas närhet samt medarbetare som möter våldsutsatta i sitt arbete. I snitt besvaras 86 samtal per dygn.

Fler frågor? Ring NCK:s informationsenhet: 018-611 98 68.