Webbkurs om våld ökar kunskapen i hela landet

Pressmeddelande 2016-09-20

Behovet av utbildning om våld är stort i Sverige. I dag lanseras en satsning för att höja kompetensen i landets samtliga kommuner. I ett unikt samarbete har Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen läggs ut på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats i dag, 20 september, lättillgänglig och kostnadsfri att använda. Den innehåller baskunskap om våld i nära relationer och målsättningen är att höja kompetensen i första hand inom socialtjänsten. Men materialet är också relevant för personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.

Bakgrunden till satsningen är de kunskapsbrister som uppmärksammats bland många yrkesverksamma som möter problematiken i sitt dagliga arbete. Fortfarande saknar flera personalkategorier som har kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn tillräcklig utbildning om våld i nära relationer. Och utan kunskap om våldets komplexitet kan det vara svårt att ge ett fullgott stöd.

– Målsättningen med webbkursen är att förbättra bemötandet och öka möjligheterna att upptäcka våldsutsattheten. Men också att förändra attityder när det gäller våld i nära relationer. Det är bara genom ökad kunskap vi kommer att kunna ta ytterligare steg framåt, säger Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Stor efterfrågan

Efterfrågan på utbildning för dem som möter våldsutsatta i sitt arbete har ökat stort på senare år. Fördelen med en webbkurs är framför allt flexibiliteten. Personalen kan lätt ta del av materialet vid sin egen arbetsplats, enskilt eller i grupp.

– Kursen innehåller en blandning av text, bild, grafik och film. Vi har bland annat intervjuat och filmat personer som arbetar med frågorna från olika delar av landet, säger Annika Engström, projektledare vid NCK.

Hon betonar samtidigt att webbkursen bara är en del av lösningen på problemet. Det behövs även fortsatta satsningar på fördjupning för vissa personalkategorier.

23 olika myndigheter

Webbkursen om våld är en gemensam satsning och har tagits fram av en projektgrupp med representanter från de olika myndigheterna. Det handlar om ett samarbete mellan 23 olika myndigheter, förutom NCK och Socialstyrelsen även landets samtliga länsstyrelser.

Gå till pressrummet på NCK:s webbplats för att ladda ned pressbilder, bland annat i form av illustrationer på våldsutsatta Anna som finns med i webbkursen. På webbplatsen hittar du också mer information om arbetet med kursen.

Presskontakt: Eva Nevelius
Tele: 076-106 51 97 eller 018-611 93 14
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se

Läs mer om webbkursen om våld